3 Driver en software

Printerdriver

Een printerdriver is een stuurprogramma dat gegevens in het door de computer gebruikte formaat omzet in een formaat dat door een bepaalde printer kan worden gebruikt. Doorgaans is dit formaat PDL (page description language).
De printerdrivers voor de ondersteunde versie van Windows® en Macintosh® staan op de meegeleverde cd-rom en op het Brother Solutions Center: http://solutions.brother.com. Installeer de drivers aan de hand van de instructies in de installatiehandleiding. De meest recente printerdriver kunt u downloaden vanaf het Brother Solutions Center op http://solutions.brother.com.
(Raadpleeg De printerdriver verwijderen als u de printerdriver wilt verwijderen.)
1
Download de printerdriver voor Linux van http://solutions.brother.com of via een link op de meegeleverde cd-rom.
2
Het kan zijn dat de driver niet beschikbaar is; dit is afhankelijk van de Linux-distributies.
Opmerking Opmerking
• 
Kijk op http://solutions.brother.com voor meer informatie over Linux printerdriver.
• 
De printerdriver voor Linux komt waarschijnlijk uit nadat dit product is uitgebracht.
 
Printerdriver voor Windows®
BR-Script-driver
(alleen voor de HL-4050CDN/HL-4070CDW)
Printerdriver voor Macintosh®
LPR/CUPS-driver1
Windows® 2000 Professional
Bsymbol.cir-i
Bsymbol.cir-i
 
 
Windows® XP Home Edition
Bsymbol.cir-i
Bsymbol.cir-i
  
Windows® XP Professional
Bsymbol.cir-i
Bsymbol.cir-i
  
Windows Vista™
Bsymbol.cir-i
Bsymbol.cir-i
 
 
Windows Server® 2003
Bsymbol.cir-i
Bsymbol.cir-i
 
 
Windows® XP Professional x64 Edition
Bsymbol.cir-i
Bsymbol.cir-i
 
 
Windows Server® 2003 x64 Edition
Bsymbol.cir-i
Bsymbol.cir-i
 
 
Mac OS® X 10.2.4 of recenter
 
Bsymbol.cir-i
Bsymbol.cir-i
 
Linux (Mandrake, Red Hat, SuSE Linux, Debian)1
 
 
 
Bsymbol.cir-i
1
Download de printerdriver van http://solutions.brother.com of via een link op de meegeleverde cd-rom.
Als u hem via een link op de cd-rom downloadt, moet u op Andere drivers of programma's installeren klikken en in het menu op Bij gebruik van Linux klikken. Toegang tot internet vereist.
Wanneer u via de computer afdrukt, kunt u de volgende printerinstellingen wijzigen.
• 
Papierformaat
• 
Meerdere pagina’s afdrukken
• 
Afdrukstand
• 
Aantal
• 
Mediatype
• 
Papierbron
• 
Afdrukkwaliteit
• 
Kleurenmodus
• 
Tweezijdig afdrukken (Handmatig tweezijdig afdrukken1 / Duplex en Duplexbak gebruiken3)
• 
Watermerk12
• 
Schaal
• 
Taak spoolen
• 
Tonerbespaarstand
• 
Snelle printerinstelling12
• 
Slaaptijd
• 
Beheerder12
• 
Afdrukinstellingen12
• 
Kop/Voetregel printen1
• 
Kleurkalibratie12
1
Deze instellingen zijn niet beschikbaar in de BR-script-driver voor Windows®.
2
Deze instellingen zijn niet beschikbaar met de printerdriver voor Macintosh® en de BR-Script-driver voor Macintosh®.
3
Deze functie is niet beschikbaar voor de HL-4040CN.

Functies in de printerdriver (voor Windows®)

Raadpleeg de on line Help in de printerdriver voor meer informatie hierover.
Opmerking Opmerking
• 
De schermen in dit onderdeel zijn afkomstig uit Windows® XP. De schermen op uw computer kunnen er anders uitzien, afhankelijk van uw besturingssysteem.
• 
Als u Windows® 2000, XP, Windows Vista™ of Windows Server® 2003 gebruikt, kunt u het dialoogvenster Voorkeursinstellingen openen door te klikken op Voorkeursinstellingen... in het tabblad Algemeen van het dialoogvenster Eigenschappen.

Het tabblad Normaal

U kunt instellingen ook wijzigen door te klikken op de afbeelding aan de linkerkant van het tabblad Normaal.
Scherm
1
Kies de instellingen voor Papierformaat, Meerdere pag. afdrukken, Afdrukstand, Aantal en Soort papier (1).
2
(Alleen voor de HL-4050CDN / HL-4070CDW) Kies de instelling Duplex/Folder  (2).
3
Kies de instelling Kleur/Mono  (3).
4
Kies de Papierbron (4).
5
Klik op OK om de gekozen instellingen toe te passen.
Klik op Standaard en dan op OK om de standaardinstellingen te herstellen.

Papierformaat

Selecteer in de keuzelijst het papierformaat dat u gebruikt.

Meerdere pag. afdrukken

De optie Meerdere pag. afdrukken kan het beeld van een pagina verkleinen, zodat er meerdere pagina's op één vel papier kunnen worden afgedrukt. Het beeld kan echter ook worden vergroot, zodat u één pagina over meerdere vellen kunt afdrukken.
Figuur
Figuur

Paginavolgorde

Als de optie N op 1 is geselecteerd, kunt u de paginavolgorde in de keuzelijst kiezen.

Rand

Wanneer u meerdere pagina's op één vel afdrukt, kunt u een ononderbroken kader, een kader met stippellijn en geen kader om elke pagina op het vel afdrukken.

Afdrukstand

Met de afdrukstand geeft u aan in welke stand het document moet worden afgedrukt (Staand of Liggend).
Figuur
Figuur

Aantal

Bij het aantal kunt u aangeven hoeveel exemplaren u wilt afdrukken.

Sorteren

Wanneer het vakje Sorteren is aangevinkt, wordt één volledig exemplaar van uw document afgedrukt, waarna dit proces wordt herhaald voor het aantal exemplaren dat u hebt geselecteerd. Als het vakje Sorteren niet is aangevinkt, wordt van elke pagina het aangegeven aantal exemplaren afgedrukt voordat de volgende pagina van het document wordt afgedrukt.
Figuur
Figuur

Soort papier

In deze printer kunt u onderstaande soorten papier gebruiken. Voor een optimale afdrukkwaliteit moet de juiste papiersoort worden geselecteerd.
Normaal papier
Dun papier
Dik papier
Dikker papier
Briefpapier
Enveloppen
Env. Dik
Env. Dun
Kringlooppapier
Briefkaart
Etiketten
 
Opmerking Opmerking
• 
Wanneer u normaal papier gebruikt (19 tot 25 lb) kiest u Normaal papier. Gebruikt u zwaarder papier, enveloppen of ruw papier, kies dan Dik papier of Dikker papier. Voor correspondentiepapier kiest u Briefpapier.
• 
Als u enveloppen gebruikt, moet u Enveloppen selecteren. Als Enveloppen is geselecteerd en de toner niet goed aan het papier hecht, dan moet u Env. Dik selecteren. Als Enveloppen is geselecteerd en de enveloppe verkreukeld is, dan moet u Env. Dun selecteren.

Duplex / Folder (alleen voor de HL-4050CDN / HL-4070CDW)

Gebruik deze functie als u een folder wilt afdrukken of tweezijdig wilt afdrukken, en kies in het tabblad Geavanceerd het Soort duplex (raadpleeg Tweezijdig afdrukken).

Kleur/Mono

U kunt de instellingen voor Kleur/Mono als volgt wijzigen:
• 
Kleur
Selecteer deze stand wanneer uw document kleuren bevat en u ook in kleur wilt afdrukken.
• 
Mono
Selecteer deze stand wanneer uw document alleen uit zwarte en grijze tinten bestaat. Als uw document kleuren bevat en u Mono selecteert, wordt met 256 grijstinten afgedrukt.
• 
Auto
De printer controleert de inhoud van uw documenten op kleur. Als er kleur wordt waargenomen, drukt de printer in kleur af. Als er geen kleur wordt waargenomen, drukt de printer in zwart-wit af.
Opmerking Opmerking
 
Als de cyaan, magenta of gele toner op is maar er wel voldoende zwarte toner is, kunt u Mono kiezen om door te gaan met afdrukken.

Papierbron

U kunt kiezen tussen Automatisch, Lade 1, MF lade of Handmatig en u kunt aangeven dat voor het afdrukken van de eerste pagina een andere lade moet worden gebruikt dan voor de rest van het document.

Het tabblad Geavanceerd

Scherm
Klik op een van de volgende pictogrammen om de desbetreffende functie in te stellen.
• 
Afdrukkwaliteit (1)
• 
Duplex (2)
• 
Watermerk (3)
• 
Pagina-instelling (4)
• 
Opties apparaat (5)

Afdrukkwaliteit

• 
Afdrukkwaliteit
Hier kunt u de volgende instellingen voor de afdrukkwaliteit selecteren.
• 
Normaal
600×600 dpi. Aanbevolen voor normale afdrukken. Goede kwaliteit met redelijke afdruksnelheid.
• 
Fijn
2400 dpi klasse. De allerfijnste afdrukmethode. Gebruik deze stand als u precieze beelden zoals foto’s wilt afdrukken. In deze stand zijn er aanzienlijk meer afdrukgegevens, waardoor het verwerken, overdragen en afdrukken van de gegevens meer tijd in beslag neemt.
Opmerking Opmerking
 
De afdruksnelheid is afhankelijk van de afdrukkwaliteit die u hebt gekozen. Afdrukken van hoge kwaliteit duren langer en afdrukken van lagere kwaliteit nemen minder tijd in beslag.
• 
Kleurenmodus
Voor kleuraanpassing zijn de volgende opties beschikbaar:
• 
Normaal
Dit is de standaard-kleurenmodus.
• 
Levendig
De kleur van alle elementen wordt aangepast, zodat deze levendiger wordt.
• 
Automatisch
De printerdriver selecteert het type Kleurenmodus automatisch.
• 
Geen
• 
Grijstinten verbeteren
U kunt de kwaliteit van een grijs deel verbeteren.
• 
Zwarte tinten verbeteren
Als zwarte beelden niet correct worden afgedrukt, kiest u deze instelling.
• 
Importeren
U kunt de afdrukconfiguratie van een bepaald beeld wijzigen door op Instelling te klikken. Wanneer u klaar bent met het instellen van de beeldparameters, zoals de helderheid en het contrast, kunt u deze instellingen importeren als een afdrukconfiguratiebestand. Gebruik de functie Exporteren om de huidige instellingen in een afdrukconfiguratiebestand op te slaan.
• 
Exporteren
U kunt de afdrukconfiguratie van een bepaald beeld wijzigen door op Instelling te klikken. Wanneer u klaar bent met het instellen van de beeldparameters, zoals de helderheid en het contrast, kunt u deze instellingen exporteren als een afdrukconfiguratiebestand. Gebruik de functie Importeren om een eerder geëxporteerd configuratiebestand te laden.

Tweezijdig afdrukken (duplex)

• 
Duplex gebruiken (alleen voor de HL-4050CDN / HL-4070CDW)
Vink het vakje Duplex aan en selecteer daarna Duplexbak gebruiken. In deze modus zal de printer het papier automatisch aan beide zijden bedrukken. Voor elke afdrukstand zijn er zes manieren waarop tweezijdig kan worden afgedrukt.
• 
Handmatig tweezijdig afdrukken
Vink het vakje Duplex aan en kies Handmatig tweezijdig afdrukken. In deze modus drukt de printer alle even genummerde pagina’s het eerst af. Daarna zal de printerdriver stoppen en eventuele instructies weergeven of het papier opnieuw installeren. Als u op OK klikt, worden de oneven genummerde pagina’s afgedrukt. Voor elke afdrukstand zijn er zes manieren waarop handmatig tweezijdig kan worden afgedrukt.
• 
Folder afdrukken
Gebruik deze functie als u een folder wilt afdrukken. U maakt de folder door de afgedrukte pagina’s in het midden te vouwen.
• 
Inbindmarge
Als u de optie Inbindmarge activeert, dan kunt u een waarde voor de inbindmarge in millimeters of in inches aangegeven.

Watermerk

U kunt een logo of tekst als een watermerk op uw documenten afdrukken.
U kunt een van de vooringestelde watermerken kiezen, of een zelfgemaakt bitmap- of tekstbestand gebruiken.
Als u een watermerk in de vorm van een bitmap-bestand gebruikt, kunt u de grootte ervan wijzigen en het watermerk op een willekeurige plaats neerzetten.
Als u tekst voor uw watermerk gebruikt, kunt u het lettertype wijzigen, evenals de kleur en de hoek waaronder het op papier wordt afgedrukt.

Pagina-instelling

U kunt de schaal van het af te drukken beeld wijzigen, in spiegelbeeld afdrukken of het beeld 180 graden draaien.

Opties apparaat

Scherm
Bij Printerfunctie kunt u het volgende instellen:
• 
Taak spoolen
• 
Tonerbespaarstand
• 
Snelle printerinstelling
• 
Slaaptijd
• 
Beheerder
• 
Afdrukinstellingen
• 
Kop/Voetregel printen
• 
Kleurcalibratie
• 
Taak spoolen
De printer bewaart de laatste afdruktaak die hij heeft ontvangen in het geheugen.
U kunt een document nogmaals afdrukken, zonder de gegevens opnieuw vanaf uw computer te verzenden (behalve bij beveiligd afdrukken).
• 
Laatste taak opnieuw afdrukken: de laatste taak wordt nogmaals afgedrukt
• 
Afdruk beveiligen: Beveiligde documenten zijn documenten die met een wachtwoord werden beveiligd toen ze naar de machine werden gestuurd. Dergelijke documenten kunnen alleen worden afgedrukt door mensen die het wachtwoord kennen. Aangezien de documenten in de machine zijn beveiligd, moet u het wachtwoord via het bedieningspaneel van de printer invoeren om ze af te drukken.
Als u een veilige printtaak wilt aanmaken, dient u het vakje Gebruik Reprint te selecteren en daarna Afdruk beveiligen. Voer een wachtwoord in het daarvoor bestemde vak in en klik op OK.
(Raadpleeg Documenten opnieuw afdrukken voor meer informatie over deze functie.)
Opmerking Opmerking
 
Als u wilt voorkomen dat anderen uw gegevens afdrukken met behulp van de functie Reprint, dan moet u onder Taak spoolen het vakje Gebruik Reprint deselecteren.
• 
Tonerbespaarstand
Met deze functie kunt u toner besparen. Wanneer u de Tonerbespaarstand inschakelt, ziet de afdruk er lichter uit. De standaardinstelling is UIT.
Opmerking Opmerking
 
Het gebruik van de Tonerbespaarstand wordt afgeraden als u foto's of beelden met verschillende grijstinten afdrukt.
• 
Snelle printerinstelling
Dankzij deze functie kunt u snel de driverinstellingen kiezen door op een symbool in de taakblak te klikken.
U kunt de snelle printerinstelling aan- of uitzetten. U kunt kiezen welke functies worden toegepast bij de snelle printerinstelling door deze aan te vinken met behulp van de selectievakjes.
• 
Meerdere pagina's afdrukken
• 
Handmatig tweezijdig afdrukken (alleen voor de HL-4040CN)
• 
Duplex (alleen voor de HL-4050CDN / HL-4070CDW)
• 
Tonerbespaarstand
• 
Papierbron
• 
Mediatype
• 
Kleur/Mono
• 
Slaaptijd
Als de printer een bepaalde tijd lang geen gegevens ontvangt (time-out), schakelt hij over op de slaapstand. In de slaapstand lijkt het of de printer uitstaat. Als u Standaardwaarde kiest, is de instelling voor de time-out 5 minuten. De Intelligente slaapstand past deze instelling automatisch aan aan de regelmaat waarmee uw printer wordt gebruikt. Wanneer de printer in de slaapstand staat, zijn de lampjes uit, maar kan de printer nog wel gegevens ontvangen. Wanneer de printer een bestand of document ontvangt of er op Go wordt gedrukt, wordt hij automatisch geactiveerd en gaat hij afdrukken.
• 
Beheerder
Beheerders zijn bevoegd om toegang tot functies als schaal en watermerk te beperken.
• 
Wachtwoord
In dit vak moet u het wachtwoord invoeren.
• 
Wachtwoord instellen
Klik hier om het wachtwoord te wijzigen.
• 
Kopiëren vergrendelen
Hier kunt u het afdrukken van meerdere pagina's op slot zetten.
• 
Meerdere pag. afdrukken en Schaal vergrendelen
De instellingen voor schaal en meerdere pagina's vergrendelen.
• 
Kleur/Mono vergrendelen
Vergrendel de Kleur/Mono-instellingen in de stand Mono, zodat er niet in kleur kan worden afgedrukt.
• 
Watermerk vergrendelen
Hier kunt u de huidige instellingen voor het watermerk op slot zetten, zodat deze niet kunnen worden gewijzigd.
• 
Afdrukinstellingen
• 
Patronen verbeteren
Selecteer deze optie als de ingevulde delen en patronen op de afdruk er anders uitzien dan op uw computerscherm.
• 
Dunne lijnen verbeteren
U kunt de kwaliteit van dunne lijnen verbeteren.
• 
Kop/Voetregel printen
Wanneer deze functie is ingeschakeld, worden op het document de datum en tijd van uw computerklok afgedrukt, evenals uw aanmeldnaam of andere tekst die u hebt ingevoerd.
• 
ID afdrukken
Als u Aanmeldnaam selecteert, wordt uw aanmeldnaam afgedrukt. Als u Aangepast selecteert en in het tekstvak Aangepast tekst invoert, wordt deze tekst afgedrukt.
• 
Kleurcalibratie
De dichtheid van elke kleur op de afdruk kan variëren, afhankelijk van de temperatuur en vochtigheidsgraad van de omgeving waar de printer is opgesteld. Deze instelling helpt u de kleurdichtheid te verbeteren, omdat de printerdriver dan de kleurkalibratiegegevens die in de printer zijn opgeslagen zal gebruiken.
• 
Apparaatgegevens opvragen
Als u op deze knop klikt, probeert de printerdriver de gegevens over de kleurkalibratie bij de printer op te vragen.
• 
Gebruik kalibratiegegevens
Als de driver de kalibratiegegevens heeft ontvangen, wordt dit vakje automatisch geselecteerd. Deselecteer het vakje als u deze gegevens liever niet gebruikt.

Het tabblad Accessoires

Als u de optionele toebehoren installeert, kunt u in het tabblad Accessoires aangeven welke onderdelen er zijn geïnstalleerd en kunt u daar de volgende instellingen maken.
Scherm
• 
Beschikbare opties (1)
U kunt zelf op de printer geïnstalleerde toebehoren aan deze lijst toevoegen of daaruit verwijderen. Welke instellingen u voor de laden kunt maken, is afhankelijk van de toebehoren die zijn geïnstalleerd.
• 
Instelling papierbron (2)
Hiermee wordt waargenomen welk papierformaat is ingesteld met het menu van het bedieningspaneel voor de verschillende laden.
• 
Serienummer (3)
Als u op Autom. waarnemen klikt, zal de printerdriver de printer controleren en het serienummer weergeven. Als de driver geen informatie ontvangt, wordt op het scherm "---------" weergegeven.
• 
Autom. waarnemen (4)
De functie Autom. waarnemen zoekt naar de optionele toebehoren die zijn geïnstalleerd en het serienummer, en toont de beschikbare instellingen in de printerdriver. Als u op de knop Autom. waarnemen klikt, wordt bij Beschikbare opties (1) een lijst van de geïnstalleerde toebehoren weergegeven. U kunt zelf opties aan deze lijst toevoegen of daaruit verwijderen door een van de toebehoren te selecteren en dan op Toevoegen of Verwijderen klikken.
Opmerking Opmerking
 
Onder de volgende omstandigheden is de functie Autom. waarnemen niet beschikbaar:
• 
Als de printer uitstaat.
• 
Als de printer een foutmelding weergeeft.
• 
Als de printer op een netwerk wordt gedeeld.
• 
Als de kabel niet goed op de printer is aangesloten.

Het tabblad Ondersteuning

Scherm
• 
Brother Solutions Center (1)
Het Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com) is een website waar u informatie vindt over uw Brother-product, zoals veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, driver-updates en tips voor het gebruik van uw printer.
• 
Instellingen afdrukken (2)
Met deze functie worden de pagina’s afgedrukt waarop de interne printerinstellingen staan die zijn geconfigureerd.
• 
Instelling controleren (3)
U kunt de huidige instellingen van de driver controleren.