RJ-4250WB

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Категория Описание
Неуспешно инсталиране Решения при неуспешно инсталиране.
Невъзможен печат Решения при проблеми с отпечатването.
Wi-Fi Решения при проблеми с безжичната връзка
Bluetooth Решения за проблеми с Bluetooth връзката.
Мрежови настройки Решения за мрежови настройки