RJ-4250WB

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Категория Описание
Процедура за нулиране Информация за нулиране на принтера и неговите настройки.
Отпечатване на настройките за печат Информация за отпечатване на настройките на принтера.
Управление на Вашето устройство с уеб браузър Информация за употребата на Уеб базираното управление.
Printer Setting Tool Информация за употребата на Printer Setting Tool
Sursa de alimentare Informaţii despre sursa de alimentare
Действия Информация за работата на устройството