RJ-4250WB

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Категория Описание
USB Информация за свързване на вашия компютър и устройството Brother чрез USB връзка.
Безжична мрежа Информация за инфраструктурен режим, който ви позволява да свържете принтера към компютър чрез Wi-Fi точка за достъп / маршрутизатор.
Wireless Direct Информация за функцията Wireless Direct, която ви позволява да свържете принтера към компютъра директно, без Wi-Fi точка за достъп / маршрутизатор, използвайки принтера като точка за достъп до Wi-Fi.
Връзка чрез Wireless Ad-hoc Информация за свързване на вашия компютър и устройството Brother в режим Ad-hoc.
Bluetooth (Връзка с компютър) Информация за свързване на вашия компютър и устройството Brother чрез Bluetooth.