RJ-4250WB

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Категория Описание
Номериране Информация за създаване на етикети с помощта на функцията за номериране.
Баркодове Информация за създаване на етикети, съдържащи баркодове.
Оформление Информация за коригиране стила на оформление, посока и формати.
Добавки за функционалност (Ad-ins) Информация за създаване на етикети с помощта на добавки за функционалност (Ad-ins)
Шаблони Информация за създаване на етикети с помощта на шаблони.
Печат Информация за печат на етикети (като например: етикети с адреси) с помощта на данни от файлове на Microsoft Office.
Използване на софтуера Информация за създаване на етикети с помощта на P-touch Editor.
База данни Информация за печатане при използване на базата данни