RJ-4250WB

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Категория Описание
Съобщения за грешка на дисплея на устройството Решения за грешки, показани на LCD дисплея на устройството.
Индикации за грешка на LED индикатора Решения за грешки, показани чрез LED индикаторите.
Съобщения за грешка на екрана компютъра Решения за грешки, показани на екрана на компютъра.