RJ-4250WB

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Категория Описание
Bluetooth (Връзка с мобилно устройство) Информация за свързване на вашето мобилното устройство и устройството Brother чрез Bluetooth.
Wi-Fi Информация за свързване на вашето мобилното устройство и устройството Brother чрез Wi-Fi.
Мобилни приложения Информация за приложения за мобилни устройства.
Съвместимост с мобилни приложения Информация за приложенията, съвместими с етикетни и мобилни принтери Brother.