Strona główna > Rozwiązywanie problemów > Jeśli masz problemy z urządzeniem > Problemy związane z obsługą papieru i drukowaniem

Problemy związane z obsługą papieru i drukowaniem

Jeśli po zapoznaniu się z tą tabelą nadal potrzebujesz pomocy zapoznaj się z najnowszymi wskazówkami Odpowiedzi na często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów pod adresem support.brother.com.

Problemy związane z drukowaniem

Problemy Zalecenia

Brak wydruku

(Windows)

Sprawdź, czy został wybrany i zainstalowany właściwy sterownik drukarki.

Sprawdź, czy diody LED urządzenia sygnalizują błąd.

imageimage Powiązane informacje: Wskazania LED dotyczące błędów i czynności konserwacyjnych

Sprawdź, czy urządzenie jest w trybie online:

 • Windows 10, Windows Server 2016 i Windows Server 2019

  Kliknij image > System > Panel sterowania. W grupie Sprzęt i dźwięk kliknij Wyświetl urządzenia i drukarki. Kliknij prawym przyciskiem myszy Brother XXX-XXXX Printer (gdzie XXX-XXXX to nazwa modelu). Kliknij Zobacz, co jest drukowane. Po wyświetleniu opcji sterowników drukarki wybierz sterownik drukarki. Kliknij Drukarka na pasku menu i upewnij się, że nie wybrano Użyj drukarki w trybie offline.

 • Windows 8.1

  Przesuń kursor myszy w prawy dolny narożnik pulpitu. Po wyświetleniu paska menu kliknij Ustawienia > Panel sterowania. W grupie Sprzęt i dźwięk kliknij Wyświetl urządzenia i drukarki. Kliknij prawym przyciskiem myszy Brother XXX-XXXX Printer (gdzie XXX-XXXX to nazwa modelu). Kliknij Zobacz, co jest drukowane. Po wyświetleniu opcji sterowników drukarki wybierz sterownik drukarki. Kliknij Drukarka na pasku menu i upewnij się, że nie wybrano Użyj drukarki w trybie offline.

 • System Windows Server 2012 R2

  Kliknij Panel sterowania na ekranie Start. W grupie Sprzęt kliknij Wyświetl urządzenia i drukarki. Kliknij prawym przyciskiem myszy Brother XXX-XXXX Printer (gdzie XXX-XXXX to nazwa modelu). Kliknij Zobacz, co jest drukowane. Po wyświetleniu opcji sterowników drukarki wybierz sterownik drukarki. Kliknij Drukarka na pasku menu i upewnij się, że nie wybrano Użyj drukarki w trybie offline.

 • System Windows Server 2012

  Przesuń kursor myszy w prawy dolny narożnik pulpitu. Po wyświetleniu paska menu kliknij Ustawienia > Panel sterowania. W grupie Sprzęt kliknij Wyświetl urządzenia i drukarki. Kliknij prawym przyciskiem myszy Brother XXX-XXXX Printer (gdzie XXX-XXXX to nazwa modelu). Kliknij Zobacz, co jest drukowane. Po wyświetleniu opcji sterowników drukarki wybierz sterownik drukarki. Kliknij Drukarka na pasku menu i upewnij się, że nie wybrano Użyj drukarki w trybie offline.

 • Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  Kliknij image (Start) > Urządzenia i drukarki. Kliknij prawym przyciskiem myszy Brother XXX-XXXX Printer (gdzie XXX-XXXX to nazwa modelu) i kliknij Zobacz, co jest drukowane. Po wyświetleniu opcji sterowników drukarki wybierz sterownik drukarki. Kliknij Drukarka w pasku menu. Upewnij się, że pozycja Użyj drukarki w trybie offline nie jest wybrana.

 • Windows Server 2008

  Kliknij image (Start) > Panel sterowania > Sprzęt i dźwięk > Drukarki. Kliknij prawym przyciskiem myszy Brother XXX-XXXX Printer (gdzie XXX-XXXX to nazwa modelu). Upewnij się, że Użyj drukarki online nie znajduje się na liście. Jeśli jest na liście, kliknij tę opcję, aby ustawić sterownik Online.

Aby sprawdzić rzeczywistą ilość pozostałego atramentu, spójrz przez okienko zbiornika.

Jeśli poziom pozostałego atramentu znajduje się na lub poniżej dolnej linii pod symbolem minimalnego napełnienia, należy napełnić zbiornik atramentu.

imageimage Powiązane informacje: Napełnianie zbiorników atramentu

Jeśli w buforze sterownika drukarki pozostaną stare, niewydrukowane dane, uniemożliwi to drukowanie nowych zadań. Otwórz ikonę drukarki i usuń wszystkie dane w następujący sposób:

 • Windows 10, Windows Server 2016 i Windows Server 2019

  Kliknij image > System > Panel sterowania. W grupie Sprzęt i dźwięk kliknij Wyświetl urządzenia i drukarki > Drukarki.

 • Windows 8.1

  Przesuń kursor myszy w prawy dolny narożnik pulpitu. Po wyświetleniu paska menu kliknij Ustawienia > Panel sterowania. W grupie Sprzęt i dźwięk kliknij Wyświetl urządzenia i drukarki > Drukarki.

 • Windows Server 2012 R2

  Kliknij Panel sterowania na ekranie Start. W grupie Sprzęt kliknij Wyświetl urządzenia i drukarki > Drukarki.

 • Windows Server 2012

  Przesuń kursor myszy w prawy dolny narożnik pulpitu. Po wyświetleniu paska menu kliknij Ustawienia > Panel sterowania. W grupie Sprzęt kliknij Wyświetl urządzenia i drukarki > Drukarki.

 • Windows 7 oraz Windows Server 2008 R2

  Kliknij image/Start > Urządzenia i drukarki > Drukarki i faksy.

 • Windows Server 2008

  Kliknij przycisk image (Start) > Panel sterowania > Sprzęt i dźwięk > Drukarki.

Nagłówki i stopki pojawiają się, gdy dokument jest wyświetlany na ekranie, ale nie są one widoczne na wydruku.

Na górze i na dole każdej strony znajduje się obszar, w którym drukowanie nie jest możliwe. Aby to umożliwić, wyreguluj górny i dolny margines dokumentu.

imageimage Powiązane informacje: Obszar niezadrukowywany

Nie można wykonać drukowania układu strony.

(Windows)

Sprawdź, czy ustawienia rozmiaru papieru w aplikacji i w sterowniku drukarki są takie same.

Prędkość drukowania jest zbyt mała.

(Windows)

Spróbuj zmienić ustawienia sterownika drukarki. Najwyższa rozdzielczość wymaga dłuższego czasu przetwarzania danych, wysyłania i drukowania. Spróbuj użyć innych ustawień jakości w sterowniku drukarki, w następujący sposób:

W sterowniku drukarki usuń zaznaczenie pola wyboru Polepszanie koloru na karcie Ustawienia Zaawansowane .

Wyłącz funkcję drukowania bez ramki. Drukowanie bez obramowania jest wolniejsze niż drukowanie normalne.

imageimage Powiązane informacje: Ustawienia wydruku (Windows)

Wyłącz ustawienie trybu cichego. Prędkość drukowania jest niższa w trybie cichym. imageimage Powiązane informacje: Zmniejszenie głośności drukowania

Upewnij się, że ustawienie Typ nośnika w sterowniku drukarki lub w aplikacji używanej do drukowania odpowiada używanemu rodzajowi papieru.

imageimage Powiązane informacje: Ustawienia wydruku (Windows)

Problemy związane z jakością drukowania

Problemy Zalecenia

Niska jakość drukowania

Sprawdź jakość wydruku.

imageimage Powiązane informacje: Sprawdzanie jakości druku

Upewnij się, że ustawienie Typ nośnika w sterowniku drukarki lub w aplikacji używanej do drukowania odpowiada używanemu rodzajowi papieru.

imageimage Powiązane informacje: Ustawienia wydruku (Windows)

Upewnij się, że atrament jest świeży. Poniższe sytuacje mogą powodować zatykanie się atramentu:

 • Minęła data ważności na opakowaniu butelki.
 • Butelka z atramentem nie była prawidłowo przechowywana przed użyciem. Butelkę z atramentem należy przechowywać na poziomej powierzchni w chłodnym ciemnym miejscu.
 • Korek butelki z atramentem może nie być prawidłowo założony.

Upewnij się, że korzystasz z jednego z zalecanych typów papieru.

imageimage Powiązane informacje: Dopuszczalne rodzaje papieru i innych nośników druku

Zalecane środowisko pracy urządzenia to 20°C do 33°C.

Na grafice lub w tekście widoczne są białe linie.

image

Wyczyść głowicę drukującą.

imageimage Powiązane informacje: Czyszczenie głowicy drukującej urządzenia Brother

imageimage Powiązane informacje: Czyszczenie głowicy drukującej przy użyciu funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy

imageimage Powiązane informacje: Czyszczenie głowicy drukującej z komputera (Windows)

Sprawdź i wyreguluj wyrównanie druku. imageimage Powiązane informacje: Sprawdzanie wyrównania druku z urządzenia Brother, Sprawdzanie wyrównania druku przy użyciu funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy

Staraj się używać zalecanego rodzaju papieru.

imageimage Powiązane informacje: Dopuszczalne rodzaje papieru i innych nośników druku

Aby wydłużyć żywotność głowicy drukującej, zapewnić najwyższą oszczędność atramentu i zachować jakość wydruku, nie zalecamy częstego odłączania urządzenia od zasilania i/lub pozostawiania urządzenia odłączonego przez dłuższy czas. Zalecamy wyłączanie urządzenia za pomocą przycisku image(Stop). Użycie opcji image(Stop) zapewnia minimalne zasilanie urządzenia umożliwiające okresowe, ale rzadsze czyszczenie głowicy drukującej.

Pojawiają się czarne linie w regularnych odstępach.

image

Sprawdź i wyreguluj wyrównanie druku.

imageimage Powiązane informacje: Sprawdzanie wyrównania druku z urządzenia Brother

imageimage Powiązane informacje: Sprawdzanie wyrównania druku przy użyciu funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy

Urządzenie drukuje puste strony.

Sprawdź jakość wydruku.

imageimage Powiązane informacje: Sprawdzanie jakości druku

Aby wydłużyć żywotność głowicy drukującej, zapewnić najwyższą oszczędność atramentu i zachować jakość wydruku, nie zalecamy częstego odłączania urządzenia od zasilania i/lub pozostawiania urządzenia odłączonego przez dłuższy czas. Zalecamy wyłączanie urządzenia za pomocą przycisku image(Stop). Użycie opcji image(Stop) zapewnia minimalne zasilanie urządzenia umożliwiające okresowe, ale rzadsze czyszczenie głowicy drukującej.

Znaki i linie są rozmazane.

image

Sprawdź wyrównanie drukowania.

imageimage Powiązane informacje: Sprawdzanie wyrównania druku z urządzenia Brother

imageimage Powiązane informacje: Sprawdzanie wyrównania druku przy użyciu funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy

Zmień opcje drukowania.

imageimage Powiązane informacje: Zmiana opcji drukowania w celu poprawy efektu drukowania

Drukowane obrazy lub teksty są przekrzywione.

Upewnij się, że papier jest poprawnie włożony do tacy papieru i prowadnice papieru do niego przylegają.

imageimage Powiązane informacje: Umieszczanie papieru

Upewnij się, że pokrywa do usuwania zaciętego papieru jest poprawnie zamknięta.

W górnej środkowej części drukowanej strony pojawiają się plamy.

Upewnij się, że papier nie jest zbyt gruby lub zwinięty.

imageimage Powiązane informacje: Dopuszczalne rodzaje papieru i innych nośników druku

Druk jest brudny lub wygląda na to, że atrament cieknie.

Upewnij się, że używasz zalecanego rodzaju papieru. Nie przenoś papieru, dopóki atrament nie wyschnie.

imageimage Powiązane informacje: Dopuszczalne rodzaje papieru i innych nośników druku

Upewnij się, że powierzchnia zadrukowywana jest umieszczona przodem do dołu w tacy papieru.

W przypadku korzystania z papieru fotograficznego upewnij się, że błyszcząca strona papieru jest skierowana do dołu na tacy oraz że został ustawiony prawidłowy typ papieru. W przypadku drukowania zdjęcia z komputera ustaw typ nośnika w sterowniku drukarki lub w aplikacji używanej do drukowania.

Atrament jest rozmazany lub mokry podczas korzystania z błyszczącego papieru fotograficznego.

Sprawdź przód i tył papieru. Ułóż papier błyszczącą powierzchnią (powierzchnią zadrukowywaną) do dołu.

W przypadku używania błyszczącego papieru fotograficznego upewnij się, że został ustawiony prawidłowy typ papieru.

Zabrudzony papier na odwrotnej stronie lub u dołu strony.

Upewnij się, że płyta drukarki nie jest zabrudzona atramentem.

imageimage Powiązane informacje: Czyszczenie płyty drukarki

Upewnij się, że używasz klapki podpory papieru.

imageimage Powiązane informacje: Umieszczanie papieru

Upewnij się, że rolki podajnika papieru nie są zanieczyszczone atramentem.

imageimage Powiązane informacje: Czyszczenie rolek podawania papieru

Wydruki są pogniecione.

(Windows)

W sterowniku drukarki wybierz kartę Ustawienia Zaawansowane , kliknij Inne opcje drukowania, a następnie kliknij Zaawansowane ustawienia kolorów. Wyczyść pole wyboru Druk dwukierunkowy.

Problemy związane z obsługą papieru

Problemy Zalecenia

Urządzenie nie podaje papieru.

Upewnij się, że taca papieru zostanie wepchnięta do samego końca, aż zablokuje się na swoim miejscu.

Upewnij się, że pokrywa do usuwania zakleszczonego papieru z tyłu urządzenia jest zamknięta.

Jeśli diody Dioda LED zasilania i Ostrzegawcza dioda LED nadal migają imageimage Powiązane informacje: Wskazania LED dotyczące błędów i czynności konserwacyjnych

Jeśli taca papieru jest pusta, załaduj nowy stos papieru do tacy papieru.

Jeżeli na tacy papieru znajduje się papier, upewnij się, że jest włożony prosto. Jeżeli papier jest zwinięty, należy go wyprostować. Niekiedy pomaga wyjęcie papieru, obrócenie stosu i włożenie go ponownie na tacę papieru.

Zmniejsz ilość papieru na tacy, a następnie spróbuj ponownie.

Wyczyść rolki pobierania papieru.

imageimage Powiązane informacje: Czyszczenie rolek pobierania papieru

Upewnij się, że można go stosować w tym urządzeniu.

imageimage Powiązane informacje: Gramatura i grubość papieru

Papier fotograficzny nie jest podawany prawidłowo.

W przypadku drukowania na papierze fotograficznym należy załadować jeden dodatkowy arkusz takiego papieru do tacy.

Urządzenie pobiera kilka stron.

 • Upewnij się, że papier jest prawidłowo umieszczony na tacy papieru.
 • Wyjmij cały papier z tacy, dokładnie przekartkuj stos papieru, a następnie umieść papier ponownie na tacy.
 • Upewnij się, że papier nie jest wsuwany zbyt daleko.

imageimage Powiązane informacje: Umieszczanie papieru

Upewnij się, że pokrywa do usuwania zaciętego papieru jest poprawnie zamknięta.

imageimage Powiązane informacje: Zacięcie drukarki lub zacięcie papieru

Upewnij się, że podkładka bazowa w tacy papieru nie jest zanieczyszczona.

imageimage Powiązane informacje: Wyczyść podstawkę

Papier się zaciął.

imageimage Powiązane informacje: Zacięcie drukarki lub zacięcie papieru

Upewnij się, że prowadnice papieru są ustawione na prawidłowy rozmiar papieru.

Skorzystaj z ustawień zapobiegania zacięciom.

W przypadku kopiowania:

imageimage Powiązane informacje: Zmiana opcji drukowania w celu poprawy efektu drukowania

W przypadku drukowania:

imageimage Powiązane informacje: Zmiana opcji drukowania w celu poprawy efektu drukowania

imageimage Powiązane informacje: Zapobieganie rozmazywaniu wydruków i zacięciom papieru (Windows)

Zacięcia papieru podczas drukowania dwustronnego.

Częste zacięcia papieru podczas drukowania dwustronnego mogą oznaczać zabrudzenie rolek podawania papieru atramentem. Wyczyść rolki podajnika papieru.

imageimage Powiązane informacje: Czyszczenie rolek podawania papieru

Czy ta strona była pomocna?