Strona główna > Rozwiązywanie problemów > Wskazania LED dotyczące błędów i czynności konserwacyjnych

Wskazania LED dotyczące błędów i czynności konserwacyjnych

W przypadku każdego zaawansowanego urządzenia biurowego mogą pojawiać się błędy, a materiały eksploatacyjne mogą wymagać wymiany. W takim wypadku urządzenie zidentyfikuje błąd lub wymaganą konserwację rutynową i poinformuje o tym poprzez diody LED na panelu sterowania. W tej tabeli wyjaśniono wskazania diod LED.

Możesz samodzielnie skorygować większość błędów i wykonać rutynowe prace konserwacyjne. Jeśli potrzebujesz dalszych wskazówek, odwiedź stronę Odpowiedzi na często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów dla swojego modelu pod adresem support.brother.com

image
  • Powiązane informacje można znaleźć w dolnej części tej strony.
Dioda Opis
image
Dioda LED nie świeci.

image

Dioda LED świeci.

image

Dioda LED miga.
Dioda Status Przyczyna Działanie
image

Nie wykryto tacy

Taca papieru nie jest całkowicie wsunięta.

Powoli wsuń całą tacę papieru do urządzenia.

Papier lub obcy przedmiot uniemożliwia prawidłowe wsunięcie tacy papieru.

Wyciągnij tacę papieru z urządzenia, a następnie usuń zacięty papier lub obcy przedmiot. Jeśli nie można znaleźć lub usunąć zaciętego papieru imageimage Powiązane informacje: Zacięcie drukarki lub zacięcie papieru

Nie podano papieru

W urządzeniu brakuje papieru lub papier nie jest prawidłowo umieszczony na tacy papieru.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Uzupełnij papier na tacy, a następnie naciśnij przycisk Start Mono (Mono Start) lub Start Kolor (Colour Start).
  • Wyjmij i ponownie włóż papier, a następnie naciśnij przycisk Start Mono (Mono Start) lub Start Kolor (Colour Start).

imageimage Powiązane informacje: Umieszczanie papieru

Papier nie został wsunięty w pozycji środkowej ręcznego gniazda podawania.

Wyjmij papier, wsuń go ponownie w pozycji środkowej ręcznego gniazda podawania, a następnie naciśnij przycisk Start Mono (Mono Start) lub Start Kolor (Colour Start).

imageimage Powiązane informacje: Wkładanie papieru do gniazda podawania ręcznego

Papier w ręcznym gnieździe podawania nie jest podawany prosto.

Używając obu rąk, tak wyreguluj prowadnice papieru w ręcznym gnieździe podawania, aby między nimi a papierem nie było szczeliny, po czym naciśnij Start Mono (Mono Start) lub Start Kolor (Colour Start).

imageimage Powiązane informacje: Wkładanie papieru do gniazda podawania ręcznego

Pokrywa usuwania zacięć nie jest prawidłowo zamknięta.

Upewnij się, że pokrywa usuwania zacięć jest równo zamknięta po obu stronach.

imageimage Powiązane informacje: Papier zaciął się wewnątrz urządzenia

Na powierzchni rolek pobierania papieru nagromadził się pył papierowy.

Wyczyść rolki pobierania papieru.

imageimage Powiązane informacje: Czyszczenie rolek pobierania papieru

image

(migają jednocześnie)

Zacięcie papieru

Papier zaciął się wewnątrz urządzenia.

Delikatnie wyjmij zacięty papier.

imageimage Powiązane informacje: Zacięcie drukarki lub zacięcie papieru

Upewnij się, że prowadnice papieru są ustawione na prawidłowy rozmiar papieru.

Po wykonaniu tych czynności naciśnij przycisk image(Stop).

W ręcznym gnieździe podawania umieszczono więcej niż jeden arkusz papieru.

-LUB-

W ręcznym gnieździe podawania umieszczono kolejny arkusz papieru przed zaświeceniem się diod Dioda LED zasilania i Ostrzegawcza dioda LED.

Nigdy nie umieszczaj więcej niż jednego arkusza papieru w ręcznym gnieździe podawania.

Poczekaj, aż zaświecą się diody Dioda LED zasilania i Ostrzegawcza dioda LED sygnalizujące konieczność włożenia kolejnego arkusza papieru, a następnie umieść arkusz w gnieździe podawania ręcznego.

Po wykonaniu powyższej kontroli naciśnij Start Mono (Mono Start) lub Start Kolor (Colour Start).

imageimage Powiązane informacje: Wkładanie papieru do gniazda podawania ręcznego

Na powierzchni rolek pobierania papieru nagromadził się pył papierowy.

Wyczyść rolki pobierania papieru.

imageimage Powiązane informacje: Czyszczenie rolek pobierania papieru

image

Zły rozmiar papieru

Ustawienie rozmiaru papieru nie odpowiada rozmiarowi papieru na tacy.

-LUB-

Być może prowadnice papieru na tacy nie zostały ustawione zgodnie ze wskaźnikami używanego rozmiaru papieru.

W przypadku drukowania z komputera upewnij się, że rozmiar papieru wybrany w sterowniku drukarki lub w aplikacji używanej do drukowania odpowiada rozmiarowi papieru na tacy.

imageimage Powiązane informacje: Ustawienia wydruku (Windows)

image

Sprawdź poziom atramentu

Podczas tej operacji zużywana jest pewna ilość atramentu.

Aby sprawdzić rzeczywistą ilość pozostałego atramentu, spójrz przez okienko zbiornika na atrament.

Jeśli poziom pozostałego atramentu znajduje się na lub poniżej dolnej linii pod symbolem minimalnego napełnienia, należy napełnić zbiornik na atrament.

Po zakończeniu naciśnij przycisk image(Stop).

imageimage Powiązane informacje: Napełnianie zbiorników atramentu

image

Brak pamięci

Pamięć urządzenia jest pełna.

Jeżeli kopiowanie jest w toku:

  • Naciśnij przycisk image(Stop) i zaczekaj, aż zakończą się inne wykonywane operacje, a następnie spróbuj ponownie.
  • Naciśnij przycisk Start Mono (Mono Start) lub Start Kolor (Colour Start), aby skopiować zeskanowane dotychczas strony.

(Miga trzy razy)

Operacja odrzucona

Urządzenie nie może teraz wykonać tej operacji.

Odczekaj kilka minut i spróbuj ponownie.

image

Pełny zbiornik na atrament

Pochłaniacz atramentu jest pełny. Podzespoły te wymagają okresowej konserwacji, co w perspektywie może wiązać się z ich wymianą w celu zapewnienia optymalnej wydajności urządzenia firmy Brother. Wobec powyższego wymiana tych podzespołów nie jest objęta gwarancją na produkt. Zarówno konieczność wymiany tych elementów, jak i okres przed jej zaistnieniem, zależą od liczby oczyszczeń i płukań wymaganych w celu wyczyszczenia systemu atramentowego. Pojemniki te zbierają pewną ilość atramentu podczas różnych operacji związanych z oczyszczaniem i płukaniem. Liczba operacji czyszczenia i płukania wykonywanych przez urządzenie zależy od sytuacji. Na przykład częste włączanie i wyłączanie urządzenia powoduje uruchamianie szeregu cykli czyszczenia, ponieważ urządzenie dokonuje automatycznego czyszczenia po włączeniu.

Konieczna jest wymiana pochłaniacza atramentu. W celu przeprowadzenia czynności serwisowych należy skontaktować się z działem obsługi klienta lub autoryzowanym centrum serwisowym firmy Brother.

image

Błąd urządzenia

W urządzeniu wystąpił problem mechaniczny.

Odłącz urządzenie od zasilania na kilka minut, a następnie podłącz je ponownie.

Czy ta strona była pomocna?