วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม

ตลับผงหมึก

TN-451BKTN-451BK
 • สีดำ
 • มาตรฐาน
 • ประมาณ 3000 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-451CTN-451C
 • สีฟ้า
 • มาตรฐาน
 • ประมาณ 1800 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-451MTN-451M
 • สีชมพู
 • มาตรฐาน
 • ประมาณ 1800 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-451YTN-451Y
 • สีเหลือง
 • มาตรฐาน
 • ประมาณ 1800 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-456BKTN-456BK
 • สีดำ
 • ความจุสูงพิเศษ
 • ประมาณ 6500 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-456CTN-456C
 • สีฟ้า
 • ความจุสูงพิเศษ
 • ประมาณ 6500 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-456MTN-456M
 • สีชมพู
 • ความจุสูงพิเศษ
 • ประมาณ 6500 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-456YTN-456Y
 • สีเหลือง
 • ความจุสูงพิเศษ
 • ประมาณ 6500 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798