วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม

ชุดสายพานลำเลียงกระดาษ

BU-330CLBU-330CL
  • ประมาณ 50000 หน้า ขนาด A4/Letter (1 หน้า / งาน)
  • ประมาณ 130000 หน้า A4/Letter (3 แผ่นต่องาน)