วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม

ชุดแม่แบบสร้างภาพ

DR-451CLDR-451CL
  • ประมาณ 30000 หน้า ขนาด A4/Letter (1 หน้า / งาน)
  • ประมาณ 50000 หน้า A4/Letter (3 แผ่นต่องาน)