นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Brother Industries, Ltd.

ประกาศครั้งล่าสุด: 1 สิงหาคม 2019

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีไว้สำหรับชี้แจงการเก็บรวบรวมและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ Brother Industries, Ltd. บริษัทที่ก่อตั้งและตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่นตามที่อยู่นี้ 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan ('เรา' หรือ 'ของเรา') ได้เก็บรวบรวมและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร เรานำไปใช้และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลนี้อย่างไร และท่านมีสิทธิ์เกี่ยวข้องกับข้อมูลนี้อย่างไร

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เราได้เก็บรวบรวมหรือจัดการกับข้อมูลของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลนี้หมายถึง ข้อมูล หรือข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของท่าน

โปรดทราบว่าเราดำเนินธุรกิจทั่วโลกทั้งโดยตรงและผ่านทางบริษัทในเครือ ('กลุ่มบริษัทบราเดอร์') กลุ่มบริษัทบราเดอร์จะมีวิธีหรือมีประกาศฉบับความเป็นส่วนตัวตามบริษัทนั้นๆเอง เพื่อรวบรวมและจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทนั้นๆ

เช่น Brother International Europe, Ltd., เป็นหนึ่งในบริษัทของเราในสหภาพยุโรปก่อตั้งและตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักร ตามที่อยู่นี้ Brother House, 1 Tame Street, Audenshaw, Manchester M34 5JE, U.K. (หรือกลุ่ม'BIE')


1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรานำไปใช้

เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณจากแหล่งต่างๆ รวมถึงข้อมูลที่เราเก็บจากคุณโดยตรง (เช่น หากคุณเป็นลูกค้าเมื่อคุณลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ Brother หรือหากคุณเป็นคู่ค้าทางธุรกิจเมื่อคุณติดต่อเรา และ/หรือให้บริการแก่เรา) ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากบริษัทใน Brother Group และข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บจากแหล่งอื่นๆ รวมถึงแหล่งที่เข้าถึงได้ในเชิงพาณิชย์ เช่น ฐานข้อมูลสาธารณะ (ซึ่งถูกต้องตามกฎหมาย)

เราอาจเก็บข้อมูลส่วนตัวบางอย่างเกี่ยวกับคุณเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือความสัมพันธ์ทางสัญญาใดๆ ที่เรามีร่วมกับคุณ การไม่ให้ข้อมูลนี้อาจทำให้ปฏิบัติตามข้อผูกมัดเหล่านี้ไม่ได้หรือทำได้ล่าช้า

1.1 ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากท่านโดยตรง

ประเภทข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากท่านโดยตรงมีดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ชื่อ วันเกิด อาชีพ)
 2. ข้อมูลการติดต่อ (เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ไปรษณีย์ หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ)
 3. รายละเอียดการชำระเงินและการซื้อขาย
 4. หากท่านเป็นลูกค้าที่มีหมายเลขผลิตภัณฑ์บราเดอร์ (ข้อมูลนี้จะระบุว่าเป็นท่านเมื่อท่านได้ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์บราเดอร์ของท่านกับเรา)
 5. ข้อมูลหมายเลข IP และข้อมูลแมคแอดเดรส (เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์และใช้บริการทางออนไลน์อื่นๆของเรา)

1.2 ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นๆ

ข้อมูลดังต่อไปนี้คือตัวอย่างของประเภทข้อมูลที่เราอาจเก็บรวบรวมมาจากแหล่งอื่นๆ

 1. ข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ชื่อ วันเกิด อาชีพ ข้อมูลเครดิต)
 2. ข้อมูลการติดต่อ (เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ไปรษณีย์ หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ)

1.3 ข้อมูลอื่นๆที่เราใช้เกี่ยวกับท่าน

ประกอบด้วย ข้อมูลที่สร้างขึ้น เช่น โปรไฟล์ ประวัติความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเรา เป็นต้น

2. เราจะนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้อย่างไรและใช้บนพื้นฐานของอะไร

หากท่านเป็นลูกค้า เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อ

 1. เพื่อมั่นใจว่าระบบการบันทึกข้อมูลของเรานั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
 2. เพื่อปฏิบัติตามภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย
 3. เพื่อตรวจสอบและรักษาการควบคุมคุณภาพ
 4. เพื่อดำเนินการวิเคราะห์สินค้าคงคลัง ให้มั่นใจว่าการตรวจสอบสินค้าและการจัดการการขนส่งสินค้า (โลจิสติกส์) นั้นเป็นไปอย่างถูกต้อง
 5. เพื่อการบริการลูกค้า การให้บริการหลังการขายและการอัปเดตซอฟต์แวร์ต่างๆ
 6. เพื่อการส่งสินค้าให้แก่ท่าน
 7. เพื่อการเรียกคืนผลิตภัณฑ์

หากท่านเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อ

 1. เพื่อนำไปตรวจสอบประวัติข้อมูลที่มีมาก่อน เพื่อการดำเนินธุรกิจกับท่านในฐานะคู่ค้าทางธุรกิจ
 2. เพื่อติดต่อท่านด้วยคำถามและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการของท่าน
 3. เพื่อให้ระบบการบันทึกข้อมูลของเราเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ซึ่งท่าน พนักงานของท่าน หรือผู้รับเหมางานของท่าน สามารถทำงานบนสิ่งอำนวยความสะดวกของเราได้
 4. เพื่อชำระใบแจ้งหนี้
 5. เพื่อปฏิบัติตามภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย

เราจำเป็นต้องมีข้อกฎหมายพื้นฐานในการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งกรณีส่วนใหญ่หลักเกณฑ์ทางข้อกฎหมายพื้นฐานจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 1. เพื่อตอบสนองข้อผูกพันตามสัญญาของเราที่มีต่อท่าน หากท่านเป็นลูกค้าตามข้อผูกมัดสัญญาของเรา รวมถึงการจัดส่งผลิตภัณฑ์ การให้บริการลูกค้า การบริการหลังการขาย การอัปเดตซอฟต์แวร์ต่างๆ และการเรียกคืนผลิตภัณฑ์เมื่อจำเป็น หากท่านเป็นคู่ค้าทางธุรกิจข้อผูกพันทางสัญญาของเรากับท่าน รวมถึงการชำระเงินตามใบแจ้งหนึ้อย่างถูกต้อง ทำให้มั่นใจได้ว่าท่านสามารถเข้าถึงข้อตั้งของเราได้เมื่อต้องการ
 2. เพื่อปฏิบัติตามพันธะทางกฎหมายของเราที่มีต่อท่าน เช่น ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในขณะที่ท่านอยู่ในสถานที่ของเราหรือบุคคลที่สาม (เช่น เจ้าหน้าที่ภาษีอากร) และ
 3. เพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันตามสัญญาของเราที่มีต่อท่าน หากท่านเป็นลูกค้าที่อยู่ภายใต้ข้อผูกพันตามสัญญาของเรา เช่น การควบคุมคุณภาพและการจัดการการขนส่งสินค้า (โลจิสติกส์) การนำผลวิเคราะห์ไปพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ และการวิจัยการตลาด การตรวจสอบสินค้าคงคลัง และเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการจัดเก็บข้อมูลของเรานั้นเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน หากท่านเป็นคู่ค้าทางธุรกิจผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา เช่น เพื่อให้มั่นใจว่าการบริการที่ท่านให้นั้นเหมาะสมแก่ความต้องการของเรา การบริการของท่านทำงานได้อย่างถูกต้องกับระบบของเรา ซึ่งการร้องเรียนหรือข้อกังวลใดๆ สามารถส่งให้ท่านได้ทันทีเพื่อการจัดเก็บข้อมูลของเรานั้นเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

3. สิทธิ์ของท่านที่มีต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิ์ตามกฎหมายโดยเกี่ยวข้องกับวิธีการดำเนินการข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิ์เหล่านั้นได้แก่เราสนับสนุนให้ท่านติดต่อเราเพื่อการอัปเดตข้อมูลที่ถูกต้องของท่าน หากต้องการเปลี่ยนแปลงในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เรามีอยู่นั้นไม่ถูกต้อง

โปรดทราบว่าเราอาจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากท่านเพื่อให้เป็นไปตามคำขอแก้ไขจากท่าน

หากท่านต้องการออกความคิดเห็นหรือใช้สิทธิ์ดังกล่าว โปรดติดต่อเราได้จากด้านล่างนี้

4. การตัดสินใจโดยอัตโนมัติที่เกี่ยวกับท่าน

เราอาจจะตัดสินใจโดยอัตโนมัติที่เกี่ยวกับท่านบนพื้นฐานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มีอยู่ในกรณีต่อไปนี้การจัดทำโปรไฟล์ตามข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการให้บริการของเราที่มีต่อท่าน เราจะแยกให้ข้อมูล แยกส่วนที่เป็นตรรกะ แยกส่วนที่เป็นผลบังคับ และแยกส่วนที่ต้องการความยินยอมจากท่าน เพื่อการใช้การตัดสินใจโดยอัตโนมัติ

5. การแบ่งปันข้อมูล

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลที่สามภายใต้กรณีดังต่อไปนี้

6. การเก็บรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

เราใช้มาตรการขององค์กรและด้านเทคนิคที่มีอยู่ เพื่อให้แน่ใจว่ามีระดับความปลอดภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราดำเนินการอยู่ มาตรการเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลมีความสมบูรณ์และเป็นความลับ เรามีการประเมินมาตรการเหล่านี้เป็นประจำเพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยในการประมวลผล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่เรามีความเกี่ยวพันกับท่าน เมื่อตัดสินใจว่าจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าใดหลังจากสิ้นสุดความเกี่ยวพันกับท่าน เราจะคำนึงถึงภาระหน้าที่ที่มีต่อข้อผูกพันทางกฏหมาย และเป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานที่กำกับดูแล นอกจากนี้เราอาจเก็บบันทึกเพื่อตรวจสอบหรือปกป้องการร้องเรียนทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลตามระยะเวลาที่กำหนดในการเก็บรักษาข้อมูลที่จำเป็นหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้

7. การใช้งาน Google Analytics

เราใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บไซต์ของ Google LLC (“Google”) เพื่อติดตามและสอดส่องว่าคุณใช้งานเว็บไซต์ของเราอย่างไร สืบเนื่องจากการใช้ Google Analytics เราใช้คุกกี้เพื่อแยกแยะผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกันโดยมอบหมาย ID ลูกค้าที่สร้างขึ้นแบบสุ่ม ทั้งนี้เพื่อใช้ในการตรวจสอบและคำนวณผู้เยี่ยมชม เซสชัน และข้อมูลแคมเปญสำหรับรายงานการวิเคราะห์เว็บไซต์

เรายังอาจใช้การรายงานข้อมูลทางประชากรศาสตร์และความสนใจของ Google Analytics ซึ่งเป็นคุณสมบัติหนึ่งของการโฆษณาของ Google Analytics เพื่อช่วยให้เราเข้าใจข้อมูลทางประชากรศาสตร์และความสนใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเรา สืบเนื่องจากการใช้ Google Analytics Advertising เว็บไซต์ของเราและผู้จำหน่ายภายนอก ซึ่งรวมถึง Google ใช้คุกกี้ของตนเอง (เช่นคุกกี้ของ Google Analytics) หรือตัวระบุอื่นๆ ของตนเองและคุกกี้จากภายนอก (เช่นคุกกี้ของการโฆษณา Google) หรือตัวระบุอื่นๆ จากภายนอกรวมกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Google จัดการข้อมูลของคุณ โปรดดูที่ https://www.google.com/policies/privacy/partners/

หากคุณต้องการจะยับยั้งไม่ให้ Google Analytics เก็บและประมวลผลข้อมูลของคุณ คุณสามารถเลือกไม่ใช้งาน Google Analytics ได้โดยดาวน์โหลดและติดตั้งส่วนเสริมเลือกไม่ใช้งาน Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

8. การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

โปรดทราบว่า Brother Industries, Ltd. ตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ดังนั้นข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกส่งไปยัง จัดเก็บ และประมวลผลในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันถือว่ามีระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวที่เหมาะสมตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรป นอกจากนั้น เรายังอาจร่วมมือกับผู้ให้บริการภายนอกในขณะที่จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจถูกจัดเก็บไว้ในระบบคลาวด์โดยผู้ให้บริการระบบคลาวด์ของเราและผู้ให้บริการดังกล่าวอาจเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณในสถานที่ต่างๆ ที่อยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป ซึ่งไม่มีระดับความคุ้มครองที่เพียงพอ

เราได้ใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสม (เช่น ข้อผูกพันตามสัญญา) โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรับรองว่าข้อมูลของคุณจะได้รับการคุ้มครองที่เพียงพอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการป้องกันที่เราใช้ โปรดติดต่อเราตามรายละเอียดด้านล่าง

9. ติดต่อเรา

Brother Industries, Ltd. เป็นผู้ควบคุมและรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมและประมวลผล

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อเราตามที่อยู่อีเมลด้านล่าง โปรดทราบว่าเราอาจต้องยืนยันข้อมูลประจำตัวของท่านก่อนที่เราจะดำเนินการ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับลักษณะคำขอหรือข้อซักถามของท่าน

data.protection@brother.co.jp

10. การเปลี่ยนแปลงประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถขอสำเนาดิจิตอลของประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้จากเราโดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ด้านบน เราอาจแก้ไขหรืออัปเดตประกาศนโบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราว ท่านสามารถดูการแก้ไขประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวครั้งล่าสุดได้จากวันที่ที่แก้ไข การเปลี่ยนแปลงและการเพิ่มข้อมูลใดๆในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ จะยึดถือวันที่ประกาศครั้งล่าสุด ดังนั้นโปรดอ่านประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นครั้งคราว เพื่อตรวจสอบว่าเราได้ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆต่อวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือไม่

ก่อนหน้า | กลับด้านบน