วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม

ปิด

วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม

ตลับผงหมึก

TN-451BK
TN-451BK
 • สีดำ
 • มาตรฐาน
 • ประมาณ 3000 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-451C
TN-451C
 • สีฟ้า
 • มาตรฐาน
 • ประมาณ 1800 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-451M
TN-451M
 • สีชมพู
 • มาตรฐาน
 • ประมาณ 1800 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-451Y
TN-451Y
 • สีเหลือง
 • มาตรฐาน
 • ประมาณ 1800 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-456BK
TN-456BK
 • สีดำ
 • ความจุสูงพิเศษ
 • ประมาณ 6500 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-456C
TN-456C
 • สีฟ้า
 • ความจุสูงพิเศษ
 • ประมาณ 6500 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-456M
TN-456M
 • สีชมพู
 • ความจุสูงพิเศษ
 • ประมาณ 6500 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-456Y
TN-456Y
 • สีเหลือง
 • ความจุสูงพิเศษ
 • ประมาณ 6500 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798

กลับไปที่ด้านบนสุดของ วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม