วัสดุสิ้นเปลือง และอุปกรณ์เสริม

ตีนผีที่เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับงานเย็บทั่วไป

SA161 / F036NSA161 / F036N
 • ตีนผีติดซิปแบบปรับได้/ตีนผีเย็บกุ๊นริมผ้า
  ใช้สำหรับการติดซิปและการเย็บขอบกุ๊นแบบท่อ
SA134 / F018NSA134 / F018N
 • ตีนผีสอยผ้า
  สามารถปรับได้สำหรับการสร้างตะเข็บสอยบนเนื้อผ้าชนิดต่างๆ
SA128 / F004NSA128 / F004N
 • ตีนผีติดซิปซ่อน
  ใช้สำหรับการติดตั้งซิปซ่อนอย่างง่าย
SA184 / F056SA184 / F056
 • ตีนผีต่อผ้า
  สำหรับการต่อผ้าสองชิ้นหรือติดลูกไม้หรือเล็มผ้าอย่างง่าย.
SA127 / F003NSA127 / F003N
 • ตีนผีม้วนริมแบน
  ใช้สำหรับการเย็บไปตามแนวขอบผ้าแบบแคบ
SA114 / F007NSA114 / F007N
 • ตีนผีเย็บหนัง
  ใช้สำหรับผ้าที่อาจติดกับทางด้านล่างสุดของตีนผีเย็บผ้า เช่น หนัง หรืออื่นๆ
SA149 / F029NSA149 / F029N
 • ตีนผีม้วนริมกลม
  สำหรับสร้างลายก้นหอยขณะเย็บชายผ้า.
SA160 / F035NSA160 / F035N
 • ตีนผีเย็บตะเข็บพร้อมที่วัดระยะ
  สำหรับการเย็บโชว์ตะเข็บด้านบนผ้าจากขอบผ้าอย่างแม่นยำ.
SA108 / F011NSA108 / F011N
 • ตีนผีตะเข็บเส้นตรง
  สำหรับการเย็บเส้นตรง (โดยเข็มอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลาง)
SA189 / F063SA189 / F063
 • ตีนผีจัดแนวตะเข็บเส้นตรงแนวตั้ง
  ไม้บรรทัดที่ชัดเจนทำให้คุณสามารถวัดระยะห่างจากเข็มได้
SA102 / F080 / F080APSA102 / F080 / F080AP
 • ตีนผีติดซิปซ่อน
  การเย็บซิปซ่อน