วัสดุสิ้นเปลือง และอุปกรณ์เสริม

ตีนผีที่เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับงานตกแต่ง

SA109 / F014NSA109 / F014N
 • ตีนผีกุ๊นขอบผ้า
  สำหรับการติดผ้ากุ๊นขนาดกว้างหนึ่งนิ้ว (พับและเย็บผ้ากุ๊นไปพร้อมกัน)
SA145 / F023NSA145 / F023N
 • ตีนผีใส
  ใช้สำหรับให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นตะเข็บได้ชัดเจนขณะเย็บ
SA148 / F024NSA148 / F024N
 • ตีนผีสอดไหม
  ใช้สำหรับเย็บติดไหม 3 เส้นหรือน้อยกว่า หรือด้ายที่ใช้สำหรับตกแต่ง
SA142 / F025NSA142 / F025N
 • ตีนผีตะกุยผ้า
  สร้างห่วงด้ายสามมิติที่พื้นผิวด้านบนของผ้าและติดชายครุยไปพร้อมกัน
SA120 / F012NSA120 / F012N
 • ตีนผีเย็บรูด
  เพื่อเย็บจีบย่นบนผ้าน้ำหนักเบาหนึ่งหรือสองชั้น (สามารถเย็บผ้าสองชั้นเข้าด้วยกันและเย็บจีบย่นไปพร้อมกันได้)
SA186 / F060SA186 / F060
 • ตีนผีแบบเปิด
  เพื่อติดลายสำหรับเย็บติดผ้า (โลหะ)
SA147 / F027NSA147 / F027N
 • ตีนผีแบบเปิด
  เพื่อติดลายสำหรับเย็บติดผ้า (พลาสติกใส)