วัสดุสิ้นเปลือง และอุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์สำหรับงานเย็บทั่วไป

SA156 / SFBSA156 / SFB
  • ไส้กระสวย (10 อัน)
    ความสูงของไส้กระสวย 11.5 มม. (7/16 นิ้ว)
SABOBCLIP / BCLSABOBCLIP / BCL
  • ไส้กระสวย และคลิปไส้กระสวย
    ประกอบด้วยไส้กระสวย 10 อันและคลิปไส้กระสวยที่ช่วยหนีบด้ายไว้ไม่ให้คลายออก