วัสดุสิ้นเปลือง และอุปกรณ์เสริม

ตีนผีที่เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับงานควิ้ลท์

SA125 / F001NSA125 / F001N
 • ตีนผีต่อผ้า 1/4 นิ้ว
  ใช้สำหรับงานควิ้ลท์ และการต่อผ้าที่มีการเว้นระยะตะเข็บ 1/4 นิ้ว หรือ 1/8 นิ้ว
SA185 / F057SA185 / F057
 • ตีนผีต่อผ้าแบบมีที่กั้นระยะ 1/4 นิ้ว
  ใช้สำหรับการเย็บผ้าที่ต้องมีการเว้นระยะตะเข็บ 1/4 นิ้ว (6.4 มม.) หรือ 1/8 นิ้ว (3.2 มม.) อย่างแม่นยำ
SA132 / F016NSA132 / F016N
 • ที่กั้นระยะสำหรับงานควิ้ลท์
  ใช้สำหรับการตั้งระยะห่างที่แม่นยำจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
SA187 / F061SA187 / F061
 • ตีนผีเดินควิ้ลท์แบบเปิด
  ช่องเปิดบนตีนผีช่วยให้ท่านมองเห็นได้ถนัดยิ่งขึ้น
SA129 / F005NSA129 / F005N
 • ตีนผีเดินควิ้ลท์
  ตีนผีทำงานด้วยสปริงสำหรับการชุน, การเดินควิ้ลท์ หรือการปักแบบฟรีโมชั่น
SA107 / F034NSA107 / F034N
 • ตีนผีวอล์คกิ้งฟุต
  ใช้สำหรับการเย็บหรือการเดินควิ้ลท์บนผ้าที่มักติดได้ง่าย หรือมีแนวโน้มที่จะลื่นไถลได้ง่าย เหมาะสำหรับการเย็บผ้าแบบหลายๆ ชั้น เช่น การทำงานควิ้ลท์
SAFMGRIP / FMG2 / FMG2APSAFMGRIP / FMG2 / FMG2AP
 • อุปกรณ์ช่วยบังคับทิศทางการปักแบบฟรีโมชั่น
  กริปตัวนำทำให้ผ้าตึงและช่วยในการเย็บลวดลายแบบฟรีโมชัน