Brother Solutions Center

 

Поддръжка и изтегляне

Информацията за поддръжка на защитата

 

 

Мастилено-струйни принтери / МФУ

- Уязвимост на уеб базирано управление на всички принтери Brother: CVE-2023-29984

- Уязвимост на приложението iPrint&Scan за Android™ устройства

- Impact of Apache Log4j Vulnerability CVE-2021-44228 on Brother Machines

- Driver Install Tool Vulnerability (Linux)

- Справка за уязвимост: CVE-2020-11896 и т.н. Решения за множество уязвимости

- Справка за уязвимостта: CVE-2019-13192, CVE-2019-13193, CVE-2019-13194

- Актуализация на защитата за принтери и мултифункционални устройства Brother

- Cross-site scripting (XSS) уязвимост на принтерите и мултифункционалните устройства Brother: CVE-2018-11581

 

Лазерни принтери / МФУ

- Уязвимост на уеб базирано управление на всички принтери Brother: CVE-2023-29984

- Уязвимост на приложението iPrint&Scan за Android™ устройства

- Impact of Apache Log4j Vulnerability CVE-2021-44228 on Brother Machines

- Driver Install Tool Vulnerability (Linux)

- Справка за уязвимост: CVE-2020-11896 и т.н. Решения за множество уязвимости

- Справка за уязвимостта: CVE-2019-13192, CVE-2019-13193, CVE-2019-13194

- Актуализация на защитата за принтери и мултифункционални устройства Brother

- Cross-site scripting (XSS) уязвимост на принтерите и мултифункционалните устройства Brother: CVE-2018-11581

 

Високоскоростен принтер

- Impact of Apache Log4j Vulnerability CVE-2021-44228 on Brother Machines

- Driver Install Tool Vulnerability (Linux)

- Актуализация на защитата за принтери и мултифункционални устройства Brother

- Cross-site scripting (XSS) уязвимост на принтерите и мултифункционалните устройства Brother: CVE-2018-11581

 

Документен скенер

- Impact of Apache Log4j Vulnerability CVE-2021-44228 on Brother Machines

- Справка за уязвимост: CVE-2020-11896 и т.н. Решения за множество уязвимости

- Справка за уязвимостта: CVE-2019-13192, CVE-2019-13193, CVE-2019-13194

- Актуализация на защитата за принтери и мултифункционални устройства Brother

- Cross-site scripting (XSS) уязвимост на принтерите и мултифункционалните устройства Brother: CVE-2018-11581

 

Етикетен принтер / мобилен принтер

- Уязвимост на приложението iPrint&Scan на устройства с Android™

- Impact of Apache Log4j Vulnerability CVE-2021-44228 on Brother Machines

- Справка за уязвимост: CVE-2020-25107 и т.н. Решения за множество уязвимости

- Справка за уязвимост: CVE-2020-11896 и т.н. Решения за множество уязвимости

- Справка за уязвимостта: CVE-2019-13192, CVE-2019-13193, CVE-2019-13194

- Актуализация на защитата за принтерите на Brother

- Cross-site scripting (XSS) уязвимост на принтерите и мултифункционалните устройства Brother: CVE-2018-11581

 

Домашна шевна машина / Режеща машина

- Impact of Apache Log4j Vulnerability CVE-2021-44228 on Brother Machines

- Справка за уязвимост: CVE-2020-11896 и т.н. Решения за множество уязвимости

 

Свържете се с нас

- Съобщете за потенциална уязвимост на сигурността на Brother PSIRT (само на английски)