MFC-L8850CDW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

หมวดหมู่ คำอธิบาย
ปัญหาที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ในระบบ iOS การแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ในระบบ iOS
แอพพลิเคชั่น Brother iPrint&Scan / Mobile Connect (iOS) ข้อมูลวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น Brother iPrint&Scan / Mobile Connect สำหรับ iOS
AirPrint (iOS) ข้อมูลวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ AirPrint
ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบ Android™ การแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ในระบบปฏิบัติการ Android™
แอพพลิเคชั่น Brother iPrint&Scan / Mobile Connect (Android™) ข้อมูลวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น Brother iPrint&Scan / Mobile Connect สำหรับระบบปฏิบัติการ Android™
แอพพลิเคชั่น Image Viewer (อุปกรณ์Android™) ข้อมูลวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น Image Viewer ของบราเดอร์สำหรับอุปกรณ์ระบบปฏิบัติการ Android™
ปัญหาเกี่ยวกับโทรศัพท์ระบบ Windows การแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับโทรศัพท์ในระบบปฏิบัติการ Windows
แอพพลิเคชั่น Brother iPrint&Scan (โทรศัพท์ระบบWindows) ข้อมูลวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น Brother iPrint&Scan สำหรับโทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ Windows