MFC-L8850CDW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

หมวดหมู่ คำอธิบาย
ไม่สามารถสแกน (ผ่านเน็ทเวิร์ค) การแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการสแกนผ่านเน็ทเวิร์ค
ไม่สามารถสแกน (ผ่าน USB / Parallel) การแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการสแกนผ่านการเชื่อมต่อแบบ local (USB หรือ Parallel)
ไม่สามารถสแกน (ผ่านอุปกรณ์มือถือ) การแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการสแกนจากอุปกรณ์มือถือ
ปัญหาการสแกนทั่วไป การแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับอุปสรรคในการสแกน เช่น ความเร็วในการสแกนต่ำ, เสียงดังรบกวนในการสแกน และผลลัพธ์การสแกนที่ไม่คาดคิด
การสแกนจากตัวเครื่อง ข้อมูลวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ปุ่ม Scan-to บนตัวเครื่อง
การสแกนจากอุปกรณ์มือถือ ข้อมูลวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการสแกนจากอุปกรณ์มือถือ
การสแกนจากเครื่องคอมพิวเตอร์ (ระบบปฏิบัติการ Windows) ข้อมูลวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการสแกนจากเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows
การสแกนจากเครื่องคอมพิวเตอร์ (ระบบปฏิบัติการ Macintosh) ข้อมูลวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการสแกนจากเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Macintosh
การตั้งค่าการสแกน / การจัดการ ข้อมูลวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งค่าการสแกนโดยใช้แผงควบคุมบนตัวเครื่องหรือไดร์เวอร์/ซอฟต์แวร์ และการจัดการสำหรับผู้ดูแลระบบ (administrators)
คำแนะนำสำหรับการสแกน ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการสแกน