MFC-L8850CDW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

หมวดหมู่ คำอธิบาย
เครื่องพิมพ์ วิธีแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์
สแกนเนอร์ / Scan Key Tool วิธีแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการสแกนจากคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์
PC-FAX / Fax-modem วิธีการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการส่งแฟกซ์จากคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์