MFC-L8850CDW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

หมวดหมู่ คำอธิบาย
ไม่สามารถพิมพ์ (ผ่านเน็ทเวิร์ค) การแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการพิมพ์ผ่านเน็ทเวิร์ค
ไม่สามารถพิมพ์ (ผ่าน USB / Parallel) การแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการพิมพ์ผ่านการเชื่อมต่อแบบ local (USB หรือ Parallel)
ไม่สามารถพิมพ์ (ผ่านอุปกรณ์มือถือ) การแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการพิมพ์จากอุปกรณ์มือถือ
ปัญหาคุณภาพการพิมพ์ การแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับคุณภาพการพิมพ์
ปัญหาการพิมพ์ทั่วไป การแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับอุปสรรคในการพิมพ์ เช่น ความเร็วในการพิมพ์ต่ำ, เสียงดังรบกวนในการพิมพ์ และผลลัพธ์การพิมพ์ที่ไม่คาดคิด
การพิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ (ระบบปฏิบัติการ Windows) ข้อมูลวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการพิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows
การพิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ (ระบบปฏิบัติการ Macintosh) ข้อมูลวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการพิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Macintosh
การพิมพ์จากอุปกรณ์มือถือ ข้อมูลวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการพิมพ์จากอุปกรณ์มือถือ
การตั้งค่าการพิมพ์ / การจัดการ ข้อมูลวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งค่าการพิมพ์โดยใช้แผงควบคุมบนตัวเครื่องหรือไดร์เวอร์/ซอฟต์แวร์ และการจัดการสำหรับผู้ดูแลระบบ (administrators)
คำแนะนำสำหรับการพิมพ์ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการพิมพ์