Modell avviklet. Denne siden oppdateres ikke lenger.

FAX-T106

Vanlige spørsmål og feilsøking

Vanlige spørsmål og feilsøking

Kategori Beskrivelse
Maskinproblem Løsninger for mekaniske problemer slik som at maskinen låser seg, ikke reagerer eller gir fra seg en pipelyd

Fremgangsmåte / feilsøking

Oppsett / innstillinger

Forbruksvarer og ekstrautstyr / rutinemessig vedlikehold