Modell avviklet. Denne siden oppdateres ikke lenger.

FAX-T106

Vanlige spørsmål og feilsøking

Vanlige spørsmål og feilsøking

Kategori Beskrivelse
Feilmelding på maskinens display Løsninger for meldinger som vises på maskinens display (LCD)
Feilmelding på mobil enhet Løsninger for meldinger som vises på en mobil enhet

Fremgangsmåte / feilsøking

Oppsett / innstillinger

Forbruksvarer og ekstrautstyr / rutinemessig vedlikehold