Modell avviklet. Denne siden oppdateres ikke lenger.

FAX-T106

Vanlige spørsmål og feilsøking

Vanlige spørsmål og feilsøking

Kategori Beskrivelse
Kan ikke sende en faks Løsninger for problemer knyttet til å sende en faks
Problem med fakskvalitet Løsninger for problemer knyttet til fakskvalitet
Generelt faksproblem Løsninger for vanskeligheter med å fakse, slik som uventede resultater ved sending/mottak
Hvordan sende en faks Informasjon om fremgangsmåte for å sende en faks
Hvordan motta en faks Informasjon om fremgangsmåte for å motta en faks
Faksinnstillinger / -administrasjon Informasjon om fremgangsmåte for faksinnstillinger med panelet på maskinen eller programvaren, og administrasjon for administratorer
Fakstips Nyttig informasjon om å fakse

Fremgangsmåte / feilsøking

Oppsett / innstillinger

Forbruksvarer og ekstrautstyr / rutinemessig vedlikehold