Personvern for Brother Industries, Ltd.

1. JANUAR 2021

Denne personvernmerknaden forklarer hvordan Brother Industries, Ltd., et selskap som er registrert og befinner seg i Japan, med adresse 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan ("vi", "oss"), samler inn og behandler personopplysninger om deg, hvordan vi bruker og beskytter denne informasjonen og rettighetene dine i forbindelse med denne informasjonen.

Denne personvernmerknaden gjelder for alle personopplysninger vi samler inn eller behandler om deg. Personopplysninger er informasjon, eller en kombinasjon av informasjonsdeler, som med rimelighet kan brukes til å identifisere deg.

Vær oppmerksom på at vi opererer globalt, enten direkte eller via datterforetakene våre ("Brother-gruppens bedrifter"). Brother-gruppens bedrifter har egne personvernmerknader, og når de samler inn og behandler personopplysningene dine, gjelder deres personvernmerknad.

Det italienske avdelingskontoret til Brother International Europe, Ltd., et selskap som er registrert og befinner seg i Storbritannia med adresse Brother House, 1 Tame Street, Audenshaw, Manchester M34 5JE, Storbritannia ("BIE"), er vår representant i EU.


1. Personopplysninger vi bruker

Vi henter inn personopplysninger om deg fra en rekke kilder, inkludert informasjon vi henter inn direkte fra deg (f.eks. hvis du er en kunde når du registrerer Brother-produktene dine eller en forretningspartner når du kontakter oss og/eller leverer tjenester til oss), informasjon vi henter inn fra selskaper i Brother-gruppen og informasjon vi henter inn om deg fra andre kilder, som kommersielt tilgjengelige kilder, for eksempel offentlige databaser (i henhold til gjeldende lovverk).

Vi kan være pålagt å samle inn visse personopplysninger om deg i henhold til loven eller som følge av et kontraktsforhold vi har med deg. Unnlatelse fra å oppgi denne informasjonen kan forhindre eller forsinke oppfyllelsen av disse pliktene.

1.1 Informasjon vi samler inn direkte fra deg

Informasjonskategoriene vi kan samle inn direkte fra deg inkluderer:

 1. personopplysninger (f.eks. navn, fødselsdato, jobbtittel)
 2. kontaktdetaljer (f.eks. telefonnummer, e-postadresse, postadresse eller mobilnummer)
 3. betalingsdetaljer og transaksjoner
 4. serienummer til Brother-produkter hvis du er en kunde (disse identifiserer deg når du har registrert Brother-produktet ditt hos oss)
 5. IP-adresser og MAC-identifikatorer (når du bruker nettstedene våre eller andre tjenester på nettet)

1.2 Informasjon vi samler inn fra andre kilder:

Det følgende er eksempler på informasjonskategorier vi kan samle inn fra andre kilder:

 1. personopplysninger (f.eks. navn, fødselsdato, jobbtittel, kredittinformasjon)
 2. kontaktdetaljer (f.eks. telefonnummer, e-postadresse, postadresse eller mobilnummer)

1.3 Annen informasjon om deg vi bruker

Dette inkluderer generert informasjon, for eksempel profiler, historikk over forholdet vårt med deg, osv.

2. Hvordan vi bruker personopplysningene dine og grunnlaget for å bruke dem

Hvis du er en kunde, bruker vi personopplysningene dine til å:

 1. sikre at registrene våre er nøyaktige og oppdatert
 2. overholde juridiske plikter vi er underlagt
 3. sjekke og opprettholde kvalitetskontroll
 4. utføre analyse av lageret vårt og sikre riktig funksjon av logistikk og sjekk av lagre
 5. legere kundeservice, støtte etter salg og programvareoppdateringer
 6. levere produkter til deg
 7. tilbakekalle produkter

Hvis du er en forretningspartner, bruker vi personopplysningene dine til å:

 1. utføre bakgrunnsjekk før vi engasjerer deg som en forretningspartner
 2. kontakte deg med spørsmål og for å få annen informasjon angående tjenestene du leverer
 3. sikre at registrene våre er nøyaktige og oppdatert når du eller dine ansatte eller leverandører jobber på anleggene våre
 4. betale fakturaer
 5. overholde juridiske plikter vi er underlagt

Vi må ha et rettslig grunnlag for å behandle personopplysningene dine. I de fleste tilfellene er det rettslige grunnlaget et av følgende:

 1. For å oppfylle kontraktsmessige forpliktelser ovenfor deg. Hvis du er en kunde, inkluderer de kontraktsmessige forpliktelsene våre ovenfor deg å sende produkter, gi kundeservice, støtte etter salg, programvareoppdateringer og tilbakekalling av produkter når det er nødvendig. Hvis du er en forretningspartner, inkluderer de kontraktsmessige forpliktelsene våre ovenfor deg å betale fakturaer på riktig måte og å sikre at du har tilgang til lokalitetene våre når det er nødvendig.
 2. For å overholde våre juridiske forpliktelser ovenfor deg, for eksempel forpliktelser for helse og sikkerhet mens du er i lokalitetene våre, eller en tredjepart (f.eks. skattemyndigheter).
 3. For å dekke våre legitime interesser. Hvis du er en kunde, er de legitime interessene våre for eksempel å opprettholde kvalitetskontroll og logistikk, utføre analyser for produktutvikling og markedsforskning, sjekke lagre og sikre at registrene våre er oppdaterte og nøyaktige. Hvis du er en forretningspartner, er de legitime interessene våre for eksempel å sikre at tjenestene du leverer er passende for behovene våre, at tjenestene dine fungerer på riktig måte i systemene våre, at alle klager eller bekymringer kan tas opp raskt med deg og at registrene våre er oppdaterte og nøyaktige.

3. Rettighetene dine for personopplysningene dine

Du har visse rettigheter for personopplysningene dine, som er underlagt lokal lovgivning. Dette inkluderer de følgende rettighetene til å:Vi oppfordrer deg til å kontakte oss for å oppdatere eller rette informasjonen din hvis den endres eller hvis personopplysningene vi har om deg, er unøyaktige.

Vær oppmerksom på at vi sannsynligvis trenger ytterligere informasjon fra deg for å oppfylle forespørslene dine.

Kontakt oss ved å bruke detaljene nedenfor hvis du vil diskutere eller utøve slike rettigheter.

4. Automatiske avgjørelser om deg

Vi kan også ta automatiske avgjørelser om deg basert på personopplysningene dine under følgende omstendigheter:Når vi bruker automatisert beslutningstaking som involverer profilering basert på personopplysningene dine, når vi leverer tjenesten vår, gir vi deg atskilt informasjon om logikken som brukes, og eventuell effekt av den automatiske avgjørelsen og ber om samtykke.

5. Informasjonsdeling

Vi kan dele personopplysningene dine med tredjeparter under følgende omstendigheter:

6. Informasjonssikkerhet og -lagring

Vi implementerer tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å sikre et sikkerhetsnivå som er passende for risikoen til personopplysningene vi behandler. Disse tiltakene har som mål å sikre den løpende integriteten og konfidensialiteten til personopplysninger. Vi evaluerer disse tiltakene regelmessig for å sikre sikkerheten til behandlingen.

Vi beholder personopplysningene dine så lenge vi har et forhold med deg. Når vi fastslår hvor lenge vi beholder personopplysningene dine etter at forholdet vårt med deg er avsluttet, tar vi hensyn til juridiske forpliktelser og forventningene til tilsynspersoner. Vi kan også beholde registre for å undersøke eller forsvare potensielle juridiske krav.

Vi beholder personopplysningene dine i henhold til retningslinjene våre for dataoppbevaring, som forklarer perioder for dataoppbevaring som kreves eller tillates ifølge gjeldende lovgivning.

7. Bruk av Google Analytics

Vi bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google LLC («Google») for å spore og overvåke hvordan du bruker nettstedet vårt. I forbindelse med bruken av Google Analytics bruker vi informasjonskapsler til å identifisere unike brukere ved å tildele en tilfeldig generert klient-ID. Den brukes til å overvåke og beregne data om besøkere, økter og kampanjer for nettstedets analyserapport.

Vi kan også komme til å implementere Google Analytics Demographics and Interest Reporting, en funksjon i Google Analytics Advertising, for å forstå demografien og interessene til brukerne av nettstedet vårt bedre. I forbindelse med bruken av Google Analytics Advertising bruker nettstedet vårt og tredjepartsleverandører, inkludert Google, førsteparts informasjonskapsler (som Google Analytics-informasjonskapselen) eller andre førstepartsidentifikatorer og tredjeparts informasjonskapsler (som Googles informasjonskapsler for reklame), eller andre tredjepartsidentifikatorer sammen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan Google håndterer opplysningene dine, kan du se her: https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Hvis du ikke vil at opplysningene dine skal bli hentet inn og behandlet av Google Analytics, kan du velge bort Google Analytics ved å laste ned og installere gjeldende tilleggsprogram: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

8. Internasjonale dataoverføringer

Brother Industries Ltd. ligger i Japan, og derfor blir personopplysningene dine sendt til, lagret i og behandlet i Japan, som for tiden anses å sikre et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger i henhold til EUs databeskyttelseslover. I tillegg kan vi komme til å samarbeide med tredjeparts tjenesteleverandører ved lagring eller behandling av personopplysningene dine. For eksempel kan nettskyleverandørene våre komme til å lagre personopplysningene dine i nettskyen og oppbevare dem på steder utenfor EØS som ikke gir et tilstrekkelig beskyttelsesnivå.

Vi har iverksatt passende sikkerhetstiltak (for eksempel kontraktfestede forpliktelser) i henhold til gjeldende juridiske krav for å sikre at dataene dine beskyttes i tilstrekkelig grad. For å få mer informasjon om de tilstrekkelige sikkerhetstiltakene som er iverksatt, kan du kontakte oss ved å bruke detaljene nedenfor.

9. Kontakt oss

Brother Industries, Ltd. er den behandlingsansvarlige som er ansvarlig for personopplysningene vi samler inn og behandler.

Hvis du har spørsmål eller bekymringer om hvordan personopplysningene dine har blitt brukt, kan du kontakte oss på e-postadressen som er oppgitt nedenfor. Vær oppmerksom på at, avhengig av karakteren til forespørselen eller henvendelsen din, må vi muligens bekrefte identiteten din før den behandles.

data.protection@brother.co.jp

10. Endringer av merknaden

Du kan be om en digital kopi av denne personvernmerknaden fra oss ved å bruke kontaktdetaljene som er angitt ovenfor. Vi kan modifisere eller oppdatere denne personvernmerknaden fra tid til annen. Du kan se når vi oppdaterte personvernmerknaden sist siden vi inkluderer en revisjonsdato. Endringer og tillegg i denne personvernmerknaden er i kraft fra datoen de ble lagt ut. Les gjennom denne personvernmerknaden av og til for å se om vi har endret hvordan vi bruker personopplysningene dine.

forrige | toppen