Modell avviklet. Denne siden oppdateres ikke lenger.

FAX-T106

Vanlige spørsmål og feilsøking

Vanlige spørsmål og feilsøking

Kategori Beskrivelse
Telefonproblem Løsninger for problemer knyttet til å bruke telefonen
Hvordan bruke telefonen Informasjon om fremgangsmåte for å bruke telefonen
Telefoninnstillinger Informasjon om telefonlinjetilkoblinger og -tjenester
Telefontips Nyttig informasjon om å bruke telefonen

Fremgangsmåte / feilsøking

Oppsett / innstillinger

Forbruksvarer og ekstrautstyr / rutinemessig vedlikehold