PT-1230PC

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Категория Описание
Неуспешно инсталиране Решения при неуспешно инсталиране.
Невъзможен печат Решения при проблеми с отпечатването.