PT-1230PC

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Категория Описание
Намаляване на полета при печат на лента Информация за намаляване на полета при печат на лента
Оформление Информация за коригиране стила на оформление, посока и формати.
Баркодове Информация за създаване на етикети, съдържащи баркодове.