PT-1230PC

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Категория Описание
USB Информация за свързване на вашия компютър и устройството Brother чрез USB връзка.