PT-1230PC

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Категория Описание
Индикации за грешка на LED индикатора Решения за грешки, показани чрез LED индикаторите.
Съобщения за грешка на екрана компютъра Решения за грешки, показани на екрана на компютъра.