Brother Solutions Center

 

Pomoc techniczna i pobieranie

Informacje o wsparciu dla bezpieczeństwa.

 

 

Drukarka atramentowa / MFC

- Wpływ luki w zabezpieczeniach Apache Log4j CVE-2021-44228 na urządzenia Brother

- Driver Install Tool Vulnerability (Linux)

- Odniesienie do luki w zabezpieczeniach: CVE-2020-11896 itp. Rozwiązania.

- Odniesienie do luki: CVE-2019-13192, CVE-2019-13193, CVE-2019-13194

- Aktualizacja zabezpieczeń dla drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych firmy Brother

- Podatność na Cross-site scripting (XSS) drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych firmy Brother: CVE-2018-11581

 

Drukarka laserowa / MFC

- Wpływ luki w zabezpieczeniach Apache Log4j CVE-2021-44228 na urządzenia Brother

- Driver Install Tool Vulnerability (Linux)

- Odniesienie do luki w zabezpieczeniach: CVE-2020-11896 itp. Rozwiązania.

- Odniesienie do luki: CVE-2019-13192, CVE-2019-13193, CVE-2019-13194

- Aktualizacja zabezpieczeń dla drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych firmy Brother

- Podatność na Cross-site scripting (XSS) drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych firmy Brother: CVE-2018-11581

 

Drukarka dla grup roboczych

- Wpływ luki w zabezpieczeniach Apache Log4j CVE-2021-44228 na urządzenia Brother

- Driver Install Tool Vulnerability (Linux)

- Aktualizacja zabezpieczeń dla drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych firmy Brother

- Podatność na Cross-site scripting (XSS) drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych firmy Brother: CVE-2018-11581

 

Skaner dokumentów

- Wpływ luki w zabezpieczeniach Apache Log4j CVE-2021-44228 na urządzenia Brother

- Odniesienie do luki w zabezpieczeniach: CVE-2020-11896 itp. Rozwiązania.

- Odniesienie do luki: CVE-2019-13192, CVE-2019-13193, CVE-2019-13194

- Aktualizacja zabezpieczeń dla drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych firmy Brother

- Podatność na Cross-site scripting (XSS) drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych firmy Brother: CVE-2018-11581

 

Drukarka etykiet / Drukarka mobilna

- Wpływ luki w zabezpieczeniach Apache Log4j CVE-2021-44228 na urządzenia Brother

- Odniesienie do luki w zabezpieczeniach: CVE-2020-25107 itp. Rozwiązania.

- Odniesienie do luki w zabezpieczeniach: CVE-2020-11896 itp. Rozwiązania.

- Odniesienie do luki: CVE-2019-13192, CVE-2019-13193, CVE-2019-13194

- Aktualizacja zabezpieczeń dla drukarek firmy Brother

- Podatność na Cross-site scripting (XSS) drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych firmy Brother: CVE-2018-11581

 

Domowa maszyna do szycia / Maszyna do cięcia

- Impact of Apache Log4j Vulnerability CVE-2021-44228 on Brother Machines

- Odniesienie do luki w zabezpieczeniach: CVE-2020-11896 itp. Rozwiązania.

 

Skontaktuj się z nami

- Zgłoś potencjalną lukę w zabezpieczeniach do Brother PSIRT (tylko w języku angielskim)