Strona główna > Rozwiązywanie problemów > Resetowanie urządzenia

Resetowanie urządzenia

Dostępne są następujące funkcje resetowania.

Resetowanie urządzenia

Zresetować można wszystkie ustawienia urządzenia, które zostały zmienione, takie jak data i czas.

 1. Naciśnij jednocześnie przyciski image(Stop) i Start Mono (Mono Start).
  Diody Dioda LED zasilania, Ostrzegawcza dioda LED i Dioda LED atramentu zaświecą się na sekundę, a następnie zacznie migać dioda Ostrzegawcza dioda LED.
 2. Naciśnij przycisk Start Mono (Mono Start) i przytrzymaj go przez dwie sekundy.
 3. Poczekaj na ponowne uruchomienie urządzenia i zapalenie wskaźnika LED zasilania, zanim odłączysz urządzenie od źródła zasilania.

Sieć (DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W)

Resetowanie serwera wydruku do domyślnych ustawień fabrycznych (obejmuje dane hasła i adresu IP).

 1. Naciśnij jednocześnie przyciski Przycisk/dioda LED WiFi i image(Stop).
  Diody Dioda LED zasilania, Ostrzegawcza dioda LED i Dioda LED atramentu zaświecą się na sekundę, a następnie zacznie migać dioda Przycisk/dioda LED WiFi.
 2. Naciśnij przycisk Start Kolor (Colour Start) i przytrzymaj go przez dwie sekundy.
 3. Poczekaj na ponowne uruchomienie urządzenia i zapalenie wskaźnika LED zasilania, zanim odłączysz urządzenie od źródła zasilania.

Wszystkie ustawienia

Użyj funkcji resetowania, aby przywrócić wszystkie ustawienia urządzenia do pierwotnych ustawień fabrycznych.

Firma Brother zdecydowanie zaleca wykonanie tej operacji w momencie pozbywania się urządzenia.

 1. Naciśnij jednocześnie przyciski image(Stop) i Start Mono (Mono Start).
  Diody Dioda LED zasilania, Ostrzegawcza dioda LED i Dioda LED atramentu zaświecą się na sekundę, a następnie zacznie migać dioda Ostrzegawcza dioda LED.
 2. Naciśnij przycisk Start Kolor (Colour Start) i przytrzymaj go przez dwie sekundy.
 3. Poczekaj na ponowne uruchomienie urządzenia i zapalenie wskaźnika LED zasilania, zanim odłączysz urządzenie od źródła zasilania.
Czy ta strona była pomocna?