ข้อกำหนดทั่วไป

ประเภทเครื่องพิมพ์

อิงค์เจ็ท

หัวพิมพ์
ขาวดำ

Piezo ที่มี 210 หัวฉีด x 1

สี
 • DCP-T220/DCP-T225/DCP-T226/DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W

  Piezo ที่มี 70 หัวฉีด x 3

ความจุของหน่วยความจำ

64 MB

แหล่งพลังงาน

AC 220 ถึง 240 V 50/60 Hz

การใช้พลังงาน *1

 • DCP-T220/DCP-T225/DCP-T226

  การทำสำเนา *2: ประมาณ 11 W

  พร้อม *3: ประมาณ 2.5 W

  พัก *3: ประมาณ 0.7 W

  ปิดเครื่อง *3 *4: ประมาณ 0.2 W

 • DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W

  การทำสำเนา *2: ประมาณ 11 W

  พร้อม *3: ประมาณ 2.5 W

  พัก *3: ประมาณ 0.7 W

  ปิดเครื่อง *3 *4: ประมาณ 0.2 W

ขนาด
 • DCP-T220/DCP-T225/DCP-T226/DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W

  image

น้ำหนัก
 • DCP-T220/DCP-T225/DCP-T226

  6.4 กก.

 • DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W

  6.4 กก.

ระดับเสียงรบกวน
ความดันเสียง
ปฏิบัติการ

53.5 dB (A) (โดยประมาณ) *5

อุณหภูมิ
ปฏิบัติการ

10 ถึง 35 °C

คุณภาพการพิมพ์สูงสุด

20 ถึง 33 °C

ความชื้น
ปฏิบัติการ

20 ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น)

คุณภาพการพิมพ์สูงสุด

20 ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น)

*1
ตรวจวัดขณะที่เครื่องเชื่อมต่ออยู่กับอินเตอร์เฟส USB ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจะแตกต่างกันเล็กน้อยตามลักษณะการใช้งานหรือการเสื่อมสภาพของชิ้นส่วน
*2
เมื่อพิมพ์แบบด้านเดียว, ความละเอียด: มาตรฐาน / เอกสาร: รูปแบบที่พิมพ์: ISO/IEC 24712
*3
วัดตาม IEC 62301 Edition 2.0
*4
แม้กระทั่งขณะที่เครื่องปิดอยู่ เครื่องก็จะเปิดเองโดยอัตโนมัติเป็นระยะเพื่อทำการบำรุงรักษาหัวพิมพ์ จากนั้นเครื่องจะปิดเอง
*5
เสียงรบกวนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการพิมพ์

ข้อกำหนดขนาดเอกสาร

ขนาดเอกสาร
ความกว้างของกระจกสแกนเนอร์

สูงสุด 215.9 มม.

ความยาวของกระจกสแกนเนอร์

สูงสุด 297 มม.

ข้อกำหนดสื่อสิ่งพิมพ์

การใส่กระดาษ
ถาดใส่กระดาษ
ชนิดของกระดาษ *1

กระดาษธรรมดา, กระดาษอิงค์เจ็ท (กระดาษเคลือบ), กระดาษเคลือบมัน, กระดาษรีไซเคิล

ขนาดกระดาษ *2

A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, B5 (JIS), A5, B6 (JIS), A6, ซองจดหมาย (C5, Com-10, DL, Monarch), ภาพถ่าย (4" x 6")/(10 x 15 ซม.), ภาพถ่าย 2L (5" x 7")/(13 x 18 ซม.), แผ่นอินเด็กซ์ (5" x 8")/(13 x 20 ซม.)

ความจุกระดาษสูงสุด

กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 150 แผ่น

ช่องป้อนเอกสารด้วยมือ

ชนิดของกระดาษ *1

กระดาษธรรมดา, กระดาษอิงค์เจ็ท (กระดาษเคลือบ), กระดาษเคลือบมัน, กระดาษรีไซเคิล

ขนาดกระดาษ *2

A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, B5 (JIS), A5, B6 (JIS), A6, ซองจดหมาย (C5, Com-10, DL, Monarch), ภาพถ่าย (4" x 6")/(10 x 15 ซม.), ภาพถ่าย L (3.5" x 5")/(9 x 13 ซม.), ภาพถ่าย 2L (5" x 7")/(13 x 18 ซม.), แผ่นอินเด็กซ์ (5" x 8")/(13 x 20 ซม.)

ความจุกระดาษสูงสุด

สูงสุด 1 แผ่น

กระดาษออก *1

กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 50 แผ่น (ส่งพิมพ์แบบหงายหน้าไปยังถาดรองรับกระดาษ)

*1
สำหรับกระดาษเคลือบมัน ให้นำหน้าที่พิมพ์แล้วออกจากถาดใส่กระดาษทันที เพื่อหลีกเลี่ยงการเปรอะเปื้อน
*2
กระดาษขนาด Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, B5 (JIS) และ B6 (JIS) รองรับในบางประเทศเท่านั้น

ข้อกำหนดสำเนา

สี/ขาวดำ

ใช่/ใช่

ความกว้างสำเนา

204 มม. *1

สำเนาหลายชุด

จัดกองได้สูงสุด 99 หน้า

เพิ่มขนาด/ลดขนาด

25% ถึง 400% (เพิ่มครั้งละ 1%) *2

ความละเอียด

พิมพ์ได้สูงสุด 1200 × 1800 dpi

*1
เมื่อทำสำเนาบนกระดาษขนาด A4
*2
เมื่อทำสำเนาโดยใช้ Brother iPrint&Scan

ข้อกำหนดของสแกนเนอร์

สี/ขาวดำ

ใช่/ใช่

สอดคล้องกับข้อกำหนด TWAIN

ใช่

(Windows 7 SP1 / Windows 8.1 / Windows 10 / Windows 11)

เป็นไปตามมาตรฐาน WIA

ใช่

(Windows 7 SP1 / Windows 8.1 / Windows 10 / Windows 11)

ความลึกของสี

การประมวลผลสี 30 บิต (อินพุต)

การประมวลผลสี 24 บิต (เอาท์พุต)

ระดับสีเทา

การประมวลผลสี 10 บิต (อินพุต)

การประมวลผลสี 8 บิต (เอาท์พุต)

ความละเอียด

สูงสุด 19200 × 19200 dpi (interpolated) *1 *2

สูงสุด 1200 × 2400 dpi (optical)

ความกว้างและความยาวการสแกน

(เอกสารด้านเดียว)

ความกว้าง: สูงสุด 213.9 มม.

ความยาว: สูงสุด 295 มม.

*1
การสแกนสูงสุด 1200 × 1200 dpi ด้วยไดรเวอร์ WIA ใน Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 และ Windows 11 (สามารถเลือกความละเอียดสูงสุด 19200 × 19200 dpi ได้โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์สแกนเนอร์)
*2
ช่วงการสแกนอาจลดลงเมื่อความละเอียดในการสแกนเพิ่มขึ้น

ข้อกำหนดของเครื่องพิมพ์

ความละเอียด

สูงสุด 1200 × 6000 dpi (เฉพาะ Windows)

ความกว้างในการพิมพ์ *1

204 มม.

ไร้ขอบ *2: 210 มม.

ไร้ขอบ

A4, Letter, A6, ภาพถ่าย (10 x 15 ซม.), ภาพถ่าย L (9 x 13 ซม.), ภาพถ่าย 2L (13 x 18 ซม.), แผ่นอินเด็กซ์ (13 x 20 ซม.)

ความเร็วในการพิมพ์

ดูหน้ารุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณที่เว็บไซต์ Brother ในพื้นที่ของคุณ

*1
เมื่อพิมพ์บนกระดาษขนาด A4
*2
เมื่อคุณลักษณะไร้ขอบถูกตั้งค่าเป็นเปิด

ข้อกำหนดอินเตอร์เฟส

USB *1 *2

ใช้สายอินเตอร์เฟส USB 2.0 ที่มีความยาวไม่เกิน 2 ม.

Wireless LAN

(DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W)

IEEE 802.11b/g/n (โครงสร้างพื้นฐาน)

IEEE 802.11g/n (Wireless Direct)

*1
เครื่องพิมพ์ของคุณมีอินเตอร์เฟส USB 2.0 ความเร็วสูง เครื่องพิมพ์สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่มีอินเตอร์เฟส USB 1.1
*2
ไม่สนับสนุนพอร์ต USB ของผู้ผลิตอื่น

ข้อกำหนดเครือข่าย

image
 • (DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W)

  คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องของคุณกับเครือข่ายสำหรับการพิมพ์ผ่านเครือข่ายและการสแกนผ่านเครือข่ายได้

การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (ไร้สาย)

(DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W)

SSL/TLS (IPPS, HTTPS)

ความปลอดภัยเครือข่ายแบบไร้สาย

(DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W)

SSID (32 ตัวอักษร), WEP 64/128 บิต, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)

อรรถประโยชน์สนับสนุนการตั้งค่าแบบไร้สาย

(DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W)

WPS

ใช่