รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิต หน้านี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอีก

INPUT DEVICE

Key Board No
Number of Keys No

DISPLAY

LED Yes (Green & Red)
LCD No

PRINTING

Max. Print Height 27.1 mm
Print Speed 20 mm / sec.(Max.)
Print Head 360 dpi / 384 dots

CHARACTERS

Max. Character Height 27.1 mm

POWER SUPPLY

Power supply AC 230V 50Hz

SIZE

Dimensions 120 (W) x 150 (H) x 250 (D) mm
Weight 1.5 kg
Housing Design Horizontal
Housing Color Dark Gray

OTHER

Tape cutter Auto full cutter
Auto Half Cutter Auto half cutter
Tape End Sensor Yes
Cutter Sensor Yes

TAPE/MEDIA

Print Tape Type TZ Tape
Print Tape Size 6 / 9 / 12 /18 / 24 / 36 mm

PC OPERATING ENVIRONMENT

PC CONNECTION Yes
Port Serial (Max. 115.2 kbps), USB (Ver 1.1)