รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิต หน้านี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอีก

PT-9200DX

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

Windows

 • Windows Vista (32-bit)
 • Windows Vista (64-bit)
 • Windows XP Home/Professional
 • Windows 2000
 • Windows NT
 • Windows Me
 • Windows 98SE
 • Windows 98
 • Windows 95

Mac

 • Mac OS X 10.5.x
 • Mac OS X 10.4.x
 • Mac OS X 10.3.9
 • Mac OS X 10.3.2 to 10.3.8
 • Mac OS X 10.1 to 10.3.1
 • Mac OS 8.x to 9.x