ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

ปิด

TD-4520DN

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

Windows

 • Windows 10 (32-bit)

 • Windows 10 (64-bit)

 • Windows 8.1 (32-bit)

 • Windows 8.1 (64-bit)

 • Windows 8 (32-bit)

 • Windows 8 (64-bit)

 • Windows 7 (32-bit)

 • Windows 7 (64-bit)

 • Windows Server 2019

 • Windows Server 2016

 • Windows Server 2012 R2

 • Windows Server 2012

 • Windows Server 2008 R2

 • Windows Server 2008 (32-bit)

 • Windows Server 2008 (64-bit)

Linux

 • Linux

Mobile

 • Android™

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม