คู่มือ

ปิด

TD-4520DN

คู่มือ

คู่มือ

ภาษา

คู่มือสำหรับผู้ใช้

(ภาษาอังกฤษ)
วันที่อัพเดท:16/02/2022
เวอร์ชั่น:02
ขนาด:4.69MB

สำหรับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

(ภาษาอังกฤษ)
วันที่อัพเดท:16/02/2022
เวอร์ชั่น:02
ขนาด:-

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เครื่่องพิมพ์ฉลากของท่าน

คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย

(ภาษาอังกฤษ)
วันที่อัพเดท:17/03/2022
เวอร์ชั่น:04
ขนาด:0.81MB

สำหรับการติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้

คู่มือการใช้งานซอฟต์แวร์

(ภาษาอังกฤษ)
วันที่อัพเดท:10/08/2022
เวอร์ชั่น:03
ขนาด:1.38MB

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ BRAdmin Professional 4

(ภาษาอังกฤษ)
วันที่อัพเดท:09/08/2022
เวอร์ชั่น:01
ขนาด:0.59MB

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ BRAdmin Professional 4 สำหรับ Microsoft Azure

อื่นๆ

(ภาษาอังกฤษ)
(2 ภาษา)

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและการใช้งานอย่างถูกต้อง

(ภาษาอังกฤษ)
วันที่อัพเดท:22/03/2019
เวอร์ชั่น:1.00
ขนาด:0.11MB

นี่คือหมายเหตุสำหรับโอเพ่นซอร์สที่ Brother จัดหาให้

วันที่อัพเดท:19/11/2020
เวอร์ชั่น:03
ขนาด:0.18MB

ข้อมูลรหัสผ่านเริ่มต้นเพื่อเข้าสู่ระบบในโปรแกรมอรรถประโยชน์ของเครือข่าย

(ภาษาอังกฤษ)
วันที่อัพเดท:24/08/2022
เวอร์ชั่น:08
ขนาด:6.39MB

สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวกับ การเชื่อมข้อมูลเพื่อเข้าระบบ SAP และการพิมพ์ตัวอย่างฉลากแบบต่างๆ

(ภาษาอังกฤษ)
วันที่อัพเดท:01/06/2022
เวอร์ชั่น:1.02
ขนาด:1.13MB

คู่มืออ้างอิงคำสั่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับคู่มือที่เขียนขึ้นมาสำหรับคำสั่ง Raster

(ภาษาอังกฤษ)
วันที่อัพเดท:15/04/2022
เวอร์ชั่น:3.02
ขนาด:1.16MB

คู่มือนี้เป็นคู่มืออ้างอิงคำสั่งสำหรับภาษาคำสั่งเครื่องพิมพ์ ESC / P

(ภาษาอังกฤษ)
วันที่อัพเดท:15/04/2022
เวอร์ชั่น:3.02
ขนาด:1.73MB

คู่มือนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลและฉลากแม่แบบของ P-touch

(ภาษาอังกฤษ)
วันที่อัพเดท:30/06/2021
เวอร์ชั่น:01
ขนาด:0.56MB

ข้อมูลเกี่ยวขนาดผลิตภัณฑ์

Get Adobe Acrobat Reader DC

ดาวน์โหลดและดูเอกสารในรูปแบบ PDF ในการดูเอกสารในรูปแบบ PDF จำเป็นต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Adobe® Acrobat Reader DC® หากท่านไม่มีโปรแกรม Adobe® Acrobat® ให้คลิกที่ลิงค์ "Adobe® Acrobat Reader DC®" เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม

มีอะไรใหม่?