ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

ปิด

TD-4410D

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

Windows

 • Windows 11

 • Windows 10 (32-bit)

 • Windows 10 (64-bit)

 • Windows 8.1 (32-bit)

 • Windows 8.1 (64-bit)

 • Windows 8 (32-bit)

 • Windows 8 (64-bit)

 • Windows 7 (32-bit)

 • Windows 7 (64-bit)

Linux

 • Linux

Mobile

 • Android™

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 • Information for Developers

ข้อมูลเพิ่มเติม