คู่มือ

ปิด

TD-4410D

คู่มือ

คู่มือ

ภาษา

คู่มือสำหรับผู้ใช้

วันที่อัพเดท:09/04/2019
เวอร์ชั่น:01
ขนาด:4.24MB

สำหรับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

วันที่อัพเดท:04/06/2019
เวอร์ชั่น:01
ขนาด:-

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เครื่่องพิมพ์ฉลากของท่าน

คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย

(2 ภาษา)

สำหรับการติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้

อื่นๆ

(2 ภาษา)

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและการใช้งานอย่างถูกต้อง

วันที่อัพเดท:22/03/2019
เวอร์ชั่น:1.00
ขนาด:0.11MB

นี่คือหมายเหตุสำหรับโอเพ่นซอร์สที่ Brother จัดหาให้

วันที่อัพเดท:29/07/2020
เวอร์ชั่น:05
ขนาด:5.43MB

สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวกับ การเชื่อมข้อมูลเพื่อเข้าระบบ SAP และการพิมพ์ตัวอย่างฉลากแบบต่างๆ

วันที่อัพเดท:31/05/2019
เวอร์ชั่น:1.01
ขนาด:1.13MB

คู่มืออ้างอิงคำสั่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับคู่มือที่เขียนขึ้นมาสำหรับคำสั่ง Raster

วันที่อัพเดท:22/03/2019
เวอร์ชั่น:2.00
ขนาด:1.15MB

คู่มือนี้เป็นคู่มืออ้างอิงคำสั่งสำหรับภาษาคำสั่งเครื่องพิมพ์ ESC / P

วันที่อัพเดท:22/03/2019
เวอร์ชั่น:2.00
ขนาด:1.76MB

คู่มือนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลและฉลากแม่แบบของ P-touch

Get Adobe Acrobat Reader DC

ดาวน์โหลดและดูเอกสารในรูปแบบ PDF ในการดูเอกสารในรูปแบบ PDF จำเป็นต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Adobe® Acrobat Reader DC® หากท่านไม่มีโปรแกรม Adobe® Acrobat® ให้คลิกที่ลิงค์ "Adobe® Acrobat Reader DC®" เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม

มีอะไรใหม่?