Поддържани ОС

Затвори

PJ-622

Поддържани ОС

Windows

 • Windows 10 (32-bit)

 • Windows 10 (64-bit)

 • Windows 8.1 (32-bit)

 • Windows 8.1 (64-bit)

 • Windows 8 (32-bit)

 • Windows 8 (64-bit)

 • Windows 7 (32-bit)

 • Windows 7 (64-bit)

 • Windows Vista (32-bit)

 • Windows Vista (64-bit)

 • Windows XP Home/Professional

Mac

 • macOS 10.15.x

 • macOS 10.14.x

 • macOS 10.13.x

 • macOS 10.12.x

 • OS X 10.11.x

 • OS X 10.10.x

 • OS X 10.9.x

 • OS X 10.8.x

 • Mac OS X 10.7.x

 • Mac OS X 10.6.x

 • Mac OS X 10.5.x

 • Mac OS X 10.4.x

Linux

 • Linux

Мобилна

 • Windows Mobile 6.x Standard

 • Windows Mobile 6.x Professional

 • Windows Mobile 6.x Classic

 • Windows Mobile 5.0

 • Android™

Подобни връзки

Още информация