Ръководства

Затвори

PJ-622

Ръководства

Ръководства

Език

Ръководство на потребителя

(Английски език)
(2 езика)

За основна информация относно продукта.

Ръководство за употреба на програма

(Английски език)
Дата на издаване: 02/03/2011
Версия: 01
Размер: 0.40MB

За информация за използване на софтвера за мобилен печат за Windows Mobile.

Други

(Английски език)
(2 езика)

За информация относно безопасността и правилната експлоатация.

(Английски език)
Дата на издаване: 20/05/2016
Версия: 1.2.0
Размер: 0.93MB

Тази справка за команди е система, разработена за ръчно изписване на растерни команди.

(Английски език)
Дата на издаване: 09/03/2011
Версия: 1.00
Размер: 0.39MB

Това ръководство е справка за командите за командния език на принтера ESC/P.

Регулаторни документи

Дата на издаване: 20/04/2016
Версия: 05
Размер: 0.28MB

Декларация за съответствие

Дата на издаване: 29/01/2018
Версия: 04
Размер: 0.15MB

Декларация за съответствие (АС адаптер)

(Английски език)
Дата на издаване: 10/04/2018
Версия: 01
Размер: 0.08MB

Информация относно съвместимост с Регламент (ЕС) № 801/2013 на Комисията

Get Adobe Acrobat Reader DC

Свалете и разгледайте документа в PDF формат. PDF документите изискват допълнителен софтуер Adobe® Acrobat Reader DC®. Ако нямате софтуера Adobe® Acrobat®, натиснете линка "Adobe® Acrobat Reader DC®", за да свалите приложението.