Поддържани ОС

Затвори

TJ-4020TN

Поддържани ОС

Windows

 • Windows 10 (32-bit)

 • Windows 10 (64-bit)

 • Windows 8.1 (32-bit)

 • Windows 8.1 (64-bit)

 • Windows 7 (32-bit)

 • Windows 7 (64-bit)

 • Windows Server 2019

 • Windows Server 2016

 • Windows Server 2012 R2

 • Windows Server 2012

Mac

 • macOS 11

 • macOS 10.15.x

 • macOS 10.14.x

 • macOS 10.13.x

 • macOS 10.12.x

 • OS X 10.11.x

Linux

 • Linux

Подобни връзки