Ръководства

Затвори

TJ-4020TN

Ръководства

Ръководства

Език

Ръководство на потребителя

(Английски език)
Дата на издаване: 03/08/2020
Версия: 01
Размер: 5.57MB

За основна информация относно продукта.

Ръководство за бързо инсталиране

(Английски език)
Дата на издаване: 10/05/2021
Версия: 02
Размер: 0.69MB

Това ръководство описва накратко интерфейса за WLAN.

Други

Дата на издаване: 27/07/2020
Версия: 01
Размер: 0.68MB

За информация относно безопасността и правилната експлоатация.

Дата на издаване: 19/11/2020
Версия: 03
Размер: 0.29MB

Информация за паролата по подразбиране за Мрежовите приложения.

(Английски език)
Дата на издаване: 27/08/2021
Версия: 07
Размер: 6.37MB

За информация относно импортирането на типа устройство в SAP среда и отпечатване на примерни етикети.

(Английски език)
Дата на издаване: 26/02/2021
Версия: 02
Размер: 1.30MB

За подробна информация за драйвера на принтера за Mac

(Английски език)
Дата на издаване: 02/03/2021
Версия: 02
Размер: 1.13MB

За подробна информация за драйвера на принтера за Linux

(Английски език)
Дата на издаване: 16/09/2020
Версия: 03
Размер: 1.03MB

За информация относно използването на BPM за конфигуриране на настройките на машината

(Английски език)
Дата на издаване: 21/06/2021
Версия: 8.00
Размер: 10.32MB

Това ръководство представлява Справочник на командите за команден език FBPL.

(Английски език)
Дата на издаване: 21/07/2021
Версия: 6.00
Размер: 0.31MB

Това ръководство представлява Справочник на командите за команден език ZPL.

(Английски език)
Дата на издаване: 24/11/2020
Версия: 5.00
Размер: 0.14MB

Това ръководство представлява Справочник на командите за команден език EPL.

(Английски език)
Дата на издаване: 24/11/2020
Версия: 4.00
Размер: 0.17MB

Това ръководство представлява Справочник на командите за команден език DPL.

Регулаторни документи

Дата на издаване: 07/06/2021
Версия: 02
Размер: 0.49MB

Декларация за съответствие

Get Adobe Acrobat Reader DC

Свалете и разгледайте документа в PDF формат. PDF документите изискват допълнителен софтуер Adobe® Acrobat Reader DC®. Ако нямате софтуера Adobe® Acrobat®, натиснете линка "Adobe® Acrobat Reader DC®", за да свалите приложението.

Какво ново?