คู่มือ

ปิด

PJ-763MFi

คู่มือ

คู่มือ

ภาษา

คู่มือสำหรับผู้ใช้

(2 ภาษา)

สำหรับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

(2 ภาษา)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เครื่่องพิมพ์ฉลากของท่าน

คู่มือการใช้งานซอฟต์แวร์

วันที่อัพเดท:28/09/2015
เวอร์ชั่น:0
ขนาด:0.42MB

สำหรับข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับ Brother iPrint&Scan (แอพพลิเคชั่นสำหรับการพิมพ์/การสแกนแบบไร้สาย*)
*ฟังก์ชั่นการสแกนของ Brother iPrint&Scan จะใช้งานได้เฉพาะเวลาที่เครื่องมีชุดสแกนเนอร์

วันที่อัพเดท:28/09/2015
เวอร์ชั่น:0
ขนาด:-

สำหรับข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับ Brother iPrint&Scan (แอพพลิเคชั่นสำหรับการพิมพ์/การสแกนแบบไร้สาย*)
*ฟังก์ชั่นการสแกนของ Brother iPrint&Scan จะใช้งานได้เฉพาะเวลาที่เครื่องมีชุดสแกนเนอร์

วันที่อัพเดท:29/09/2015
เวอร์ชั่น:0
ขนาด:0.59MB

สำหรับข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับ Brother iPrint&Scan (แอพพลิเคชั่นสำหรับการพิมพ์/การสแกนแบบไร้สาย*)
*ฟังก์ชั่นการสแกนของ Brother iPrint&Scan จะใช้งานได้เฉพาะเวลาที่เครื่องมีชุดสแกนเนอร์

วันที่อัพเดท:29/09/2015
เวอร์ชั่น:0
ขนาด:-

สำหรับข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับ Brother iPrint&Scan (แอพพลิเคชั่นสำหรับการพิมพ์/การสแกนแบบไร้สาย*)
*ฟังก์ชั่นการสแกนของ Brother iPrint&Scan จะใช้งานได้เฉพาะเวลาที่เครื่องมีชุดสแกนเนอร์

อื่นๆ

(2 ภาษา)

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและการใช้งานอย่างถูกต้อง

วันที่อัพเดท:25/09/2015
เวอร์ชั่น:1.00
ขนาด:0.03MB

นี่คือหมายเหตุสำหรับโอเพ่นซอร์สที่ Brother จัดหาให้

วันที่อัพเดท:07/12/2015
เวอร์ชั่น:1.00
ขนาด:1.60MB

This manual is a command reference for the Brother original ESC / P printer command language

วันที่อัพเดท:07/12/2015
เวอร์ชั่น:1.00
ขนาด:0.84MB

This manual is a command reference for the PJ-500/ 600 series compatible ESC / P printer command language

วันที่อัพเดท:20/05/2016
เวอร์ชั่น:1.2.0
ขนาด:0.93MB

คู่มืออ้างอิงคำสั่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับคู่มือที่เขียนขึ้นมาสำหรับคำสั่ง Raster

วันที่อัพเดท:07/12/2015
เวอร์ชั่น:1.00
ขนาด:1.98MB

คู่มือนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลและฉลากแม่แบบของ P-touch

Get Adobe Acrobat Reader DC

ดาวน์โหลดและดูเอกสารในรูปแบบ PDF ในการดูเอกสารในรูปแบบ PDF จำเป็นต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Adobe® Acrobat Reader DC® หากท่านไม่มีโปรแกรม Adobe® Acrobat® ให้คลิกที่ลิงค์ "Adobe® Acrobat Reader DC®" เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม