ภาษา

คู่มือสำหรับผู้ใช้

คู่มือสำหรับผู้ใช้

หัวข้อคำอธิบายวันที่อัพเดท
(เวอร์ชั่น)
ไฟล์
(ขนาด)
PDF
คู่มือสำหรับผู้ใช้
(2 ภาษา)
สำหรับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้
คลิกเพื่อเลือก
(2 ภาษา)
PDF
คู่มือสำหรับผู้ใช้แบบออนไลน์ (PDF)
(2 ภาษา)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เครื่่องพิมพ์ฉลากของท่าน
คลิกเพื่อเลือก
(2 ภาษา)
คู่มือการใช้งานซอฟต์แวร์

คู่มือการใช้งานซอฟต์แวร์

หัวข้อคำอธิบายวันที่อัพเดท
(เวอร์ชั่น)
ไฟล์
(ขนาด)
PDF
คำแนะนำการใช้งานการพิมพ์/การสแกนผ่านมือถือสำหรับ Brother iPrint&Scan (Android™)
สำหรับข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับ Brother iPrint&Scan (แอพพลิเคชั่นสำหรับการพิมพ์/การสแกนแบบไร้สาย*)
*ฟังก์ชั่นการสแกนของ Brother iPrint&Scan จะใช้งานได้เฉพาะเวลาที่เครื่องมีชุดสแกนเนอร์
28/09/2015
(0)
ดาวน์โหลด
(0.42MB)
HTML (ดู)
คำแนะนำการใช้งานการพิมพ์/การสแกนผ่านมือถือสำหรับ Brother iPrint&Scan (Android™) - HTML
สำหรับข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับ Brother iPrint&Scan (แอพพลิเคชั่นสำหรับการพิมพ์/การสแกนแบบไร้สาย*)
*ฟังก์ชั่นการสแกนของ Brother iPrint&Scan จะใช้งานได้เฉพาะเวลาที่เครื่องมีชุดสแกนเนอร์
28/09/2015
(0)
ดู
(-)
PDF
คำแนะนำการใช้งานการพิมพ์/การสแกนผ่านมือถือสำหรับ Brother iPrint&Scan (iOS)
สำหรับข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับ Brother iPrint&Scan (แอพพลิเคชั่นสำหรับการพิมพ์/การสแกนแบบไร้สาย*)
*ฟังก์ชั่นการสแกนของ Brother iPrint&Scan จะใช้งานได้เฉพาะเวลาที่เครื่องมีชุดสแกนเนอร์
29/09/2015
(0)
ดาวน์โหลด
(0.59MB)
HTML (ดู)
คำแนะนำการใช้งานการพิมพ์/การสแกนผ่านมือถือสำหรับ Brother iPrint&Scan (iOS) - HTML
สำหรับข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับ Brother iPrint&Scan (แอพพลิเคชั่นสำหรับการพิมพ์/การสแกนแบบไร้สาย*)
*ฟังก์ชั่นการสแกนของ Brother iPrint&Scan จะใช้งานได้เฉพาะเวลาที่เครื่องมีชุดสแกนเนอร์
29/09/2015
(0)
ดู
(-)
อื่นๆ

อื่นๆ

หัวข้อคำอธิบายวันที่อัพเดท
(เวอร์ชั่น)
ไฟล์
(ขนาด)
PDF
คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
(2 ภาษา)
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและการใช้งานอย่างถูกต้อง
คลิกเพื่อเลือก
(2 ภาษา)
PDF
เอกสาร Open Source Licensing Remarks
นี่คือหมายเหตุสำหรับโอเพ่นซอร์สที่ Brother จัดหาให้
25/09/2015
(1.00)
ดาวน์โหลด
(0.03MB)
PDF
ESC/ P Brother Command Reference
This manual is a command reference for the Brother original ESC / P printer command language
07/12/2015
(1.00)
ดาวน์โหลด
(1.60MB)
PDF
ESC/ P Legacy Command Reference
This manual is a command reference for the PJ-700/800 series compatible ESC / P printer command language.
07/12/2015
(1.00)
ดาวน์โหลด
(0.84MB)
PDF
คู่มืออ้างอิงคำสั่ง Raster
คู่มืออ้างอิงคำสั่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับคู่มือที่เขียนขึ้นมาสำหรับคำสั่ง Raster
08/06/2022
(1.3)
ดาวน์โหลด
(1.32MB)
PDF
คู่มือการใช้งานแม่แบบฉลาก P-touch/ คู่มืออ้างอิงคำสั่ง
คู่มือนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลและฉลากแม่แบบของ P-touch
07/12/2015
(1.00)
ดาวน์โหลด
(1.98MB)

ดาวน์โหลดและดูเอกสารในรูปแบบ PDF ในการดูเอกสารในรูปแบบ PDF จำเป็นต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Adobe® Acrobat Reader DC® หากท่านไม่มีโปรแกรม Adobe® Acrobat® ให้คลิกที่ลิงค์ "Adobe® Acrobat Reader DC®" เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม

ปิด

คู่มือสำหรับผู้ใช้

เลือกภาษาของท่าน

ภาษาวันที่อัพเดท (เวอร์ชั่น)ขนาดไฟล์
English24/09/2015
(01)
0.53
MB
ดาวน์โหลด
English ( UK )24/09/2015
(01)
3.68
MB
ดาวน์โหลด
ปิด

คู่มือสำหรับผู้ใช้แบบออนไลน์ (PDF)

เลือกภาษาของท่าน

ภาษาวันที่อัพเดท (เวอร์ชั่น)ขนาดไฟล์
English11/10/2021
(07)
4.48
MB
ดาวน์โหลด
English ( UK )11/10/2021
(07)
4.37
MB
ดาวน์โหลด
ปิด

คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

เลือกภาษาของท่าน

ภาษาวันที่อัพเดท (เวอร์ชั่น)ขนาดไฟล์
English18/01/2019
(03)
0.35
MB
ดาวน์โหลด
English ( UK )16/09/2021
(02)
0.19
MB
ดาวน์โหลด