Ръководства

Затвори

DCP-L2500D

Ръководства

Ръководства

Език

Ръководство на потребителя

(Английски език)
Дата на издаване: 07/07/2015
Версия: B
Размер: 7.35MB

За информация относно основни операции (Копиране, Сканиране и т.н.), смяна на консумативи и съвети за възможни проблеми.

Дата на издаване: 31/07/2015
Версия: A
Размер: -

За изучаване на функциите, периодичната поддръжка, съвети за отстраняване на неизправности и някои полезни мрежови свойства за вашия продукт.

Препоръчваме да се използва една от следните версии на уеб браузъри: Internet Explorer® 8/9/10 или Mozilla Firefox или Windows®, Safari 5.1/6.0 за Macintosh. Моля да проверите дали JavaScript и CSS са включени, без значение от изполвания браузър.

Ръководство за инсталиране

Дата на издаване: 08/07/2015
Версия: A
Размер: 1.49MB

Указания за безопасност, които трябва да се прочетат преди работа с продукта или преди извършване на поддръжка.

Дата на издаване: 08/07/2015
Версия: A
Размер: 1.34MB

За инсталацията на продукта.

Дата на издаване: 23/03/2017
Версия: D
Размер: 2.68MB

За повече информация относно смяната на барабанния модул.

Ръководство за допълнителните функции

(Английски език)
Дата на издаване: 19/06/2017
Версия: 0
Размер: 1.10MB

Този инструмент комуникира с Brother USB или мрежово свързани устройства и изпраща информация за състоянието им по електронна поща до регистрираните потребители в мрежата.

Приложение

(Английски език)
Дата на издаване: 20/03/2015
Версия: 05
Размер: 0.14MB

За информация относно софтуер с отворен код, който продуктът използва.

Регулаторни документи

Дата на издаване: 13/06/2017
Версия: 9
Размер: 0.30MB

Декларация за съответствие

(Английски език)
Дата на издаване: 23/10/2014
Версия: A
Размер: 0.01MB

Информация за съответствие с Регламент 801/2013 на Комисията

Get Adobe Acrobat Reader DC

Свалете и разгледайте документа в PDF формат. PDF документите изискват допълнителен софтуер Adobe® Acrobat Reader DC®. Ако нямате софтуера Adobe® Acrobat®, натиснете линка "Adobe® Acrobat Reader DC®", за да свалите приложението.

Подобни връзки

  • Регистрирайте Вашия продукт