Общи спецификации

Тип на принтера

Лазерен

Метод на печат

Електрофотографски лазерен принтер

Капацитет на паметта

(DCP-L2500D/DCP-L2520DW/DCP-L2540DN/MFC-L2700DN/MFC-L2700DW)

32 MB

(DCP-L2560DW/MFC-L2720DW/MFC-L2740DW)

64 MB

LCD дисплей (течнокристален дисплей)

(DCP-L2500D/DCP-L2520DW/DCP-L2540DN/MFC-L2700DN/MFC-L2700DW)

16 знака x 2 реда

(DCP-L2560DW/MFC-L2720DW/MFC-L2740DW)

2,7-инчов (67,5-мм) *1TFT цветен сензорен LCD дисплей и сензорен панел

Захранващ източник

220 – 240 V AC 50/60 Hz

Консумация на електроенергия

(средно)

Пиково *2

Приблизително 1104 W

Печат *2

(MFC-L2700DN)

Приблизително 430 W при 23°C

(DCP-L2500D/DCP-L2520DW/MFC-L2700DW)

Приблизително 480 W при 23°C

(DCP-L2540DN/DCP-L2560DW/MFC-L2720DW/MFC-L2740DW)

Приблизително 510 W при 23°C

Печат (Тих режим) *2

Приблизително 313 W при 23°C

Копиране *2

(MFC-L2700DN)

Приблизително 430 W при 23°C

(DCP-L2500D/DCP-L2520DW/MFC-L2700DW)

Приблизително 480 W при 23°C

(DCP-L2540DN/DCP-L2560DW/MFC-L2720DW/MFC-L2740DW)

Приблизително 510 W при 23°C

Копиране (Тих режим) *2

Приблизително 313 W при 23°C

Готовност *2

Приблизително 60 W при 23°C

Почивка *2

Приблизително 6,6 W

Мрежова готовност *3 *4

(DCP-L2500D)

Приблизително 1,1 W

(DCP-L2540DN/MFC-L2700DN)

Приблизително 1,3 W

(DCP-L2520DW/MFC-L2700DW)

Приблизително 2,7 W

(DCP-L2560DW/MFC-L2720DW/MFC-L2740DW)

Приблизително 3,2 W

Дълбоко заспиване *2

(DCP-L2500D/DCP-L2520DW/DCP-L2540DN/MFC-L2700DN/MFC-L2700DW)

Приблизително 1,1 W

(DCP-L2560DW/MFC-L2720DW/MFC-L2740DW)

Приблизително 1,2 W

Изключено захранване *2 *5 *6

Приблизително 0,08 W

Габарити

(DCP-L2540DN/MFC-L2700DN/MFC-L2700DW/MFC-L2720DW/MFC-L2740DW)

(DCP-L2500D/DCP-L2520DW/DCP-L2560DW)

Тегло (с консумативи)

(DCP-L2500D/DCP-L2520DW) 9,7 кг

(DCP-L2540DN) 11,2 кг

(DCP-L2560DW) 9,9 кг

(MFC-L2700DN/MFC-L2700DW) 11,4 кг

(MFC-L2720DW) 11,6 кг

(MFC-L2740DW) 11,8 кг

Ниво на шум

Налягане на звука

Печат

(DCP-L2500D/DCP-L2520DW/MFC-L2700DN/MFC-L2700DW)

LpAm = 49 dB (A)

(DCP-L2540DN/DCP-L2560DW/MFC-L2720DW/MFC-L2740DW)

LpAm = 50 dB (A)

Готовност

LpAm = 33 dB (A)

Печат

(Тих режим)

LpAm = 45 dB (A)

Сила на звука

Копиране  *7 *8

(DCP-L2500D/DCP-L2520DW/MFC-L2700DW)

LWAd = 6,48 B (A)

(DCP-L2540DN/DCP-L2560DW/MFC-L2720DW/MFC-L2740DW)

LWAd = 6,52 B (A)

(MFC-L2700DN)

LWAd = 6,54 B (A)

Готовност *7 *8

LWAd = 4,75 B (A)

Печат

(Тих режим)

LWAd = 6,27 B (A)

Температура

При работа

От 10 до 32 °C

Съхранение

От 0 до 40 ℃

Влажност

При работа

От 20 до 80% (без кондензация)

Съхранение

От 10 до 90% (без кондензация)

ADF (автоматично листоподаващо устройство)

(DCP-L2540DN/MFC-L2700DN/MFC-L2700DW/MFC-L2720DW/MFC-L2740DW)

До 35 листа

За най-добри резултати препоръчваме:

Температура: От 20 до 30 °C

Влажност: От 50 до 70%

Хартия: 80 г/м2

Предупреждение за лазерно устройство

*1
Измерен по диагонал
*2
USB връзки с компютър
*3
Всички портове за безжична мрежа са активирани и всички портове за кабелна мрежа са свързани съгласно Разпоредба (ЕС) № 801/2013.
*4
За активиране и деактивиране на безжичната функция Свързана информация
*5
Измерено според IEC 62301 издание 2.0
*6
В консумацията на електроенергия има леки разлики в зависимост от средата за експлоатация.
*7
Измерено в съответствие с метода, описан в RAL-UZ171.
*8
Офис оборудване с LWAd > 6,30 B (A) не е подходящо за употреба в помещения, където на хората е необходима висока степен на концентрация. Такова оборудване трябва да бъде поставяно в отделни помещения поради отделяния шум.

Спецификация за размера на документа

Размер на документа

Ширина на ADF *1

От 147,3 до 215,9 мм

Дължина на ADF *1

От 147,3 до 355,6 мм

Ширина на стъклото на скенера

Макс. 215,9 мм

Дължина на стъклото на скенера

Макс. 300 мм

*1
Само за модели с ADF

Спецификации на носителите за печат

Подаване на хартия
Тава за хартия

(Стандартна)

Тип хартия

Обикновена хартия, тънка хартия, рециклирана хартия

Размер на хартията

A4, Letter, A5, A5 (надлъжен ръб), A6, Executive

Тегло на хартията

От 60 до 105 г/м2

Максимален капацитет за хартия

До 250 листа по 80 г/м2 обикновена хартия

Отвор за ръчно подаване
Тип хартия

Обикновена хартия, тънка хартия, плътна хартия, по-плътна хартия, рециклирана хартия, висококачествена хартия, етикети, пликове, тънки пликове, дебели пликове

Размер на хартията

Ширина:

От 76,2 до 215,9 мм

Дължина:

От 127 до 355,6 мм

Тегло на хартията

От 60 до 163 г/м2

Максимален капацитет за хартия

По един лист

Изход на хартията
Изходна тава за хартия с лицето надолу

До 100 листа по 80 г/м2 обикновена хартия (лицевата страна на разпечатания документ е надолу към изходната тава за хартия с лицето надолу)

Изходна тава за хартия с лицето нагоре

Един лист (лицевата страна на разпечатания документ е нагоре в изходната тава за хартия с лицето нагоре)

Двустранен
Автоматичен двустранен печат
Тип хартия

Обикновена хартия, тънка хартия, рециклирана хартия

Размер на хартията

A4

Тегло на хартията

От 60 до 105 г/м2

Спецификация на копиране

Ширина на копиране

Макс. 210 мм

Автоматично двустранно копиране

(MFC-L2740DW)

Да (от ADF)

Множество копия

Сортира/разделя до 99 страници

Увеличаване/намаляване

от 25% до 400% (с нарастване 1%)

Резолюция

600 x 600 dpi

Време за излизане на първото копие *1

По-малко от 10 секунди при 23°C / 230 V

*1
От режим на готовност и стандартна тава

Спецификации на скенера

Цветен/Черно-бял

Да/Да

TWAIN съвместимост

Да

(Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1)

(OS X v10.7.5/10.8.x/10.9.x)

WIA съвместимост

Да

(Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1)

ICA съвместимост

Да (OS X v10.7.5/10.8.x/10.9.x)

Дълбочина на цвета

30-битова обработка на цветовете (вход)

24-битова обработка на цветовете (изход)

Нива на сивото

10-битова обработка на цветовете (вход)

8-битова обработка на цветовете (изход)

Резолюция *2

До 19200 × 19200 dpi (интерполирана)

Максимум 600 x 2400 dpi (от стъклото на скенера)

(DCP-L2540DN/MFC-L2700DN/MFC-L2700DW/MFC-L2720DW/MFC-L2740DW)

Максимум 600 x 600 dpi (от ADF)

Ширина на сканиране

Макс. 210 мм

Автоматично двустранно сканиране

(MFC-L2740DW)

Да (от ADF)

*2
Сканиране с максимум 1200 × 1200 dpi с WIA драйвер под Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 и Windows® 8.1 (с помощната програма за скенер може да бъде избрана резолюция до 19 200 × 19 200 dpi)

Спецификации на принтера

Автоматичен двустранен печат

(DCP-L2500D/DCP-L2520DW/DCP-L2540DN/DCP-L2560DW/MFC-L2700DN/MFC-L2700DW/MFC-L2720DW/MFC-L2740DW)

Да

Емулации

(DCP-L2540DN/DCP-L2560DW/MFC-L2720DW/MFC-L2740DW)

PCL6, BR-Script3 (PostScript® 3)

Резолюция

Качество 600 × 600 dpi, HQ1200 (2400 x 600 dpi)

Скорост на печат (двустранен)

(MFC-L2700DN)

До 12 страници/минута (до 6,0 листа/минута) (размер A4)

(DCP-L2500D/DCP-L2520DW/MFC-L2700DW)

До 13 страници/минута (до 6,5 листа/минута) (размер A4)

(DCP-L2540DN/DCP-L2560DW/MFC-L2720DW/MFC-L2740DW)

До 15 страници/минута (до 7,5 листа/минута) (размер A4)

Скорост на печат

(MFC-L2700DN)

До 24 страници/минута (размер A4)

(DCP-L2500D/DCP-L2520DW/MFC-L2700DW)

До 26 страници/минута (размер A4)

(DCP-L2540DN/DCP-L2560DW/MFC-L2720DW/MFC-L2740DW)

До 30 страници/минута (размер A4)

Време за излизане на първата разпечатка *1

По-малко от 8,5 секунди при 23°C / 230 V

*1
От режим на готовност и стандартна тава

Спецификации на интерфейса

USB *1 *2

Hi-Speed USB 2.0

Използвайте USB 2.0 интерфейсен кабел, който не е по-дълъг от 2 м.

LAN

 

(DCP-L2540DN/DCP-L2560DW/MFC-L2700DN/MFC-L2700DW/MFC-L2720DW/MFC-L2740DW)
10BASE-T/100BASE-TX

Използвайте прав кабел тип “усукана двойка” категория 5 (или по-висока).

Безжична LAN мрежа

 

(DCP-L2520DW/DCP-L2560DW/MFC-L2700DW/MFC-L2720DW/MFC-L2740DW)
IEEE 802.11b/g/n (режим “Инфраструктура”/режим “Ad-hoc”)

IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct™)

*1
Вашето устройство има Hi-Speed USB 2.0 интерфейс. Устройството може също да се свърже и с компютър с USB 1.1 интерфейс.
*2
Други USB портове не се поддържат.

Поддържани протоколи и функции за защита

Ethernet

10Base-T/100Base-TX

Безжична LAN мрежа

IEEE 802.11b/g/n (режим “Инфраструктура”/режим “Ad-hoc”), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct™)

Протоколи (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Автоматично частно IP адресиране), разрешаване на WINS/NetBIOS имена, устройство за разрешаване на DNS, mDNS, LLMNR респондер, LPR/LPD, персонализиран Raw Port/Port 9100, IPP, FTP сървър, SNMPv1/v2c/v3, HTTP сървър, TFTP клиент и сървър, SMTP клиент, ICMP, уеб услуги (печат/сканиране), SNTP клиент (за MFC модели), POP3 (Когато е свален интернет факс.) , IMAP4 (Когато е свален интернет факс.)

Протоколи (IPv6)

NDP, RA, устройство за разрешаване на DNS, mDNS, LLMNR респондер, LPR/LPD, персонализиран Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP сървър, SNMPv1/v2c/v3, HTTP сървър, TFTP клиент и сървър, SMTP клиент, ICMPv6, уеб услуги (печат/сканиране), SNTP клиент (за MFC модели), POP3 (Когато е свален интернет факс.) , IMAP4 (Когато е свален интернет факс.)

Защита на мрежата (кабелна)

SMTP-AUTH, SNMP v3, APOP (Когато е свален интернет факс.)

Защита на мрежата (безжична)

SMTP-AUTH, SNMP v3, APOP (Когато е свален интернет факс.)

Сигурност на безжична мрежа

WEP 64/128 бита, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Сертифициране на безжичната мрежа

Лиценз за Wi-Fi сертифицираща маркировка (WPA™/WPA2™ – личен), лиценз за идентифицираща маркировка за Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), лого на AOSS™, Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct™

Изисквания към спецификациите на компютъра

Поддържани операционни системи и софтуерни функции

Платформа и версия на операционната система на компютъра Интерфейс на компютъра Процесор Пространство върху твърдия диск за инсталиране

USB *1

10/100 Base-TX

(Ethernet)

Безжичен

802.11b/g/n

За драйвери За приложения

Операционна система Windows®

Windows® XP Home *2 *3

Печат

PC Fax *4

Сканиране

32-битов (x86) или 64-битов (x64) процесор

150 MB

500 MB

Windows® XP Professional *2 *3

Windows® XP Professional x64 Edition *2 *3

64-битов (x64) процесор

Windows Vista® *2 *3

32-битов (x86) или 64-битов (x64) процесор

500 MB

1,2 GB

Windows® 7 *2 *3

650 MB

Windows® 8 *2 *3

Windows® 8.1 *2 *3

Windows Server® 2003

Неприложимо

Печатане

32-битов (x86) или 64-битов (x64) процесор

50 MB

Неприложимо

Windows Server® 2003 x64 Edition

64-битов (x64) процесор

Windows Server® 2008

32-битов (x86) или 64-битов (x64) процесор

Windows Server® 2008 R2

64-битов (x64) процесор

Windows Server® 2012

Windows Server® 2012 R2

Операционна система Macintosh

OS X v10.7.5

OS X v10.8.x

OS X v10.9.x

Печатане

PC-Fax (изпращане) *4

Сканиране

Intel®

80 MB

400 MB

*1
Други USB портове не се поддържат.
*2
За WIA резолюция 1200 x 1200. Помощната програма за скенер Brother дава възможност да увеличите до 19 200 x 19 200 dpi.
*3
Nuance PaperPort 12SE поддържа Windows® XP Home (SP3 или по-нова версия), Windows® XP Professional (SP3 или по-нова версия), Windows® XP Professional x64 Edition (SP2 или по-нова версия), Windows Vista® (SP2 или по-нова версия), Windows® 7 Windows®8 и Windows® 8.1
*4
PC-Fax поддържа само черно-бяло.