รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิต หน้านี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอีก

P-TOUCH PC

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

Windows

  • Windows XP Home/Professional
  • Windows 2000
  • Windows NT
  • Windows Me
  • Windows 98SE
  • Windows 98
  • Windows 95

Mac

  • Mac OS 8.x to 9.x